Sammanträdestider 2017

Januari - Juni

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Regionfullmäktige


13-14


25-26


20-21

Interpellationer inges senast kl 15


2


14


9

Fullmäktigefrågor inges senast kl 15


9


21


16

Regionfullmäktiges presidium kl. 8.30–15

10

31/1


4 & 13

3

7

Kungörelse/handlingar distribueras


6


18


13

Regionstyrelsen
Officiella ärenden dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00

24-25

28/2-1/3

28-29


2-3 & 30-31


Ärende inges senast

14/12

1

1

5

3


Kansliberedning
kl 10-12, *13–15

20/12

8

7

11

9*


Presidieberedning
kl. 8:30–12

10

15

14

13

16


Kallelse/Föredragningslista distribueras

17

21

21

24

23


Presidieträff fullmäktige, styrelse och nämnder
kl 15-17Särskilda budgetberedningen

314


7

Utskottet för ekonomi
kl. 13.00–17.00, *8.30–12.00 **heldag, ***10.00–15.00

20

21

16**

28**

22*


Utskottet för personal
kl.13-17, *8.30–12.00, **heldag

17

22

15

13*


1-2**

Utskottet för hälso-och sjukvård
kl. 13.00 – 17.00

23


9

6

4

7

Vårdvalsnämnden


2

16


11


Vårdvalsnämndens presidieberedningRegionala utvecklingsnämnden

31

27


4

9

13

Arbetsutskottet

17

10

21

24

29


Utskottet för infrastruktur kl.9-12.30 *13–16.30

10

3

13

10

19


Regionens samverkansråd 13.00–17.00

16


20

10

22


Patientnämnden

26


16


18


Gemensamma nämnden för upphandling
kl 13.00–16.00 *13.00–15.00


9*


3Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen

23

27


10

15-16

12

Krisledningsnämnden


2317


Tillgänglighetsrådet kl 9-122013

Pensionärsrådet

18


14


23


Ungdomsrådet (vilande)FoU-rådetSociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) kl 13-16Nätverket Folkhälso ZDirektionen för Norrlandstingens regionförbund14-15


23-24


Regionledning kl 13-16

18

22

22

19

17

14

Regiondirektörens beredning kl 9-12Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp
kl 8.30-10

9

6 & 20

20

24

2

5 & 19

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott

kl 8.30-12

23


6

10

15


Regionkommittén kl 13.15-16 (reservtider)

17

(20)

21

(18)

15


RD Ledardialog (hörsalen) kl 11-12


219


Juli - December

Skriv tabellbeskrivning här

Organ

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Regionfullmäktige
24-25

28-29


Interpellationer inges senast kl 15
13

17


Fullmäktigefrågor inges senast kl 15
20

24


Regionfullmäktiges presidium kl. 8.30–155

10

14


Kungörelse/handlingar distribueras
17

21


Regionstyrelsen
Oficiella ärenden dag 1, beslutsärenden dag 2 kl 13:00


29


3-4

7-8

12

Ärende inges senast


2


6/9

11/10

15/11

Kansliberedning
kl 10-12, *13–15


9


11/9

18/10

22/11

Presidieberedning
kl. 8:30–12


15


19/9

23/10

27/11

Kallelse/Föredragningslista distribueras


22


26/9

31/10

5

Presidieträff fullmäktige, styrelse och nämnder
kl 15-17Särskilda budgetberedningen
10

14


Utskottet för ekonomi
kl. 13.00–17.00, *8.30–12.00 **heldag, ***10.00–15.00


17*

20**

18

2

6*

Utskottet för personal
kl.13-17, *8.30–12.00, **heldag


25

25

31


5

Utskottet för hälso-och sjukvård
kl. 13.00 – 17.004

2

6

11

Vårdvalsnämnden14

12

16


Vårdvalsnämndens presidieberedningRegionala utvecklingsnämnden5

10

14

19

Arbetsutskottet


22

28

26


5

Utskottet för infrastruktur kl.9-12.30 *Heldag15*

20

24


Regionens samverkansråd 13.00–17.00


21

25


6

4

Patientnämnden14


23


Gemensamma nämnden för upphandling
kl 13.00–16.00 *13.00–15.004


27


Gemensamma nämnden för IT-drift och stödRevisorerna i Region Jämtland Härjedalen4-5

9

13-14

11

Krisledningsnämnden19


23


Tillgänglighetsrådet kl 10-12.30 *(13.00)19


23*


Pensionärsrådet5

17


5

Ungdomsrådet (vilande)FoU-rådet kl 13.00-16.00, *08.30-12.004*4

Sociala vård- och omsorgsgruppen (SVOM) kl 13-16Nätverket Folkhälso Z11


27


Direktionen för Norrlandstingens regionförbund26-277-8

Regionledning kl 13-16


16

6-7

11

15

13

Regiondirektörens beredning kl 9-12Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp
kl 8.30-10


14 & 28

28

16

6

4

Biträdande regiondirektörens ledningsgrupp arbetsutskott

kl 8.30-12


7

11

2

20

18

Regionkommittén 13.15-16 (reservtider)


(28)

28

31

27

(18)

RD Ledardialog (hörsalen) 11-125


21


 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)