Regionfullmäktiges webbsändning. 2017-06-21

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa webbsända fulllmäktigesammanträde sänds den 24-25 oktober

Fulllmäktigesammanträdet fortsätter imorgon, onsdag kl 07:45

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN