Regionfullmäktiges webbsändning. 2017-11-28

Välkommen till webbsändning från fullmäktige i Region Jämtland Härjedalen.

Nästa webbsända fulllmäktigesammanträde sänds den 28-29 november

Fulllmäktiges presidium har beslutat att korta ner mötet till en dag så onsdag 29/11 är det inget sammanträde

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)