Gemensamma nämnden för IT-drift och IT-stöd

Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd som utses av fullmäktige, är en samverkan mellan Region Jämtland Härjedalen och Åre kommun. Det sitter totalt två ledamöter i nämnden och två ersättare, en ledamot och en ersättare från regionen samt en ledamot och en ersättare från Åre kommun.

Gemensamma nämnden för IT-drift och stöd ska leverera en definierad och ändamålsenlig IT-infrastruktur, för att kunna samutnyttja och samfinansiera i nödvändiga investeringar i IT-verksamheten, detta möjliggör leverans av nödvändiga drifttjänster.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN