Hitta din politiker

Här kan du hitta information om förtroendevalda i länet, vilka uppdrag de har och hur du kan komma i kontakt med dem.

Det är inte bara Region Jämtland Härjedalens fullmäktigeledamöter som finns i databasen, utan också förtroendevalda som på uppdrag av regionfullmäktige finns med i andra länsorgan, t.ex. länsstyrelsens styrelse och länsarbetsnämnden.

Sök på person eller på organ

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)