Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regionens organisation

Politisk organisation. Region Jämtland Härjedalen Patientnämnden. 5 ledamöter Patientnämndens kansli Regionfullmäktige. 55 ledamöter Regionrevisorerna Revisionskontoret Särskilda budgetberedningen Gemensamma nämnden för upphandling. 9 ledamöter Vårdvalsnämnden. 5 ledamöter Regionstyrelsen. 13 ledamöter Regionala utvecklingsnämnden. 13 ledamöter Utskottet för ekonomi Utskottet för personal Utskottet för hälso- och sjukvård Regionens samverkansråd. 11 ledamöter Arbetsutskottet Utskottet för infrastruktur Länets handikappråd Region Jämtland Härjedalens pensionärsråd. Region Jämtland Härjedalens ungdomsråd.

Sidansvarig: Charlotte Funseth, tel: +4663147551, e-post: charlotte.funseth@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-07-08.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 26/05 22:58