Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Nationella minoriteter i Sverige

Bakgrunden till den svenska minoritetspolitiken är det arbete som Europarådet har bedrivit för att skydda de mänskliga rättigheterna i Europa. Redan 1950 stadgades det i den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter att medlemsstaterna har en skyldighet att värna de nationella minoriteterna.

Nationell minoritet

Den svenska regeringen har satt upp nedanstående kriterier för vad som krävs för att kunna definieras som nationell minoritet i Sverige:

  • En religiös, traditionell, språklig och/eller kulturell tillhörighet
  • En vilja och strävan att behålla sin identitet
  • Historiska eller långvariga band med Sverige

I Sverige är det samer (som även har ställning som urfolk), sverigefinnar, romer, judar och tornedalingar som uppfyller kriterierna för nationella minoriteter i Sverige. Samerna har levt i Sverige sedan urminnes tider. Finsktalande personer och tornedalingar har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Romer har bott i Sverige sedan 1500-talet och judar har bott i Sverige sedan 1600-talet.

Självidentifikationsprincipen

Det är svårt att beräkna exakt hur många som tillhör de olika nationella minoriteterna i Sverige idag. Det beror på att Sverige inte för statistik utifrån etnisk tillhörighet. Den så kallade självidentifikationsprincipen innebär att varje enskild person själv avgör om hon, han eller hen tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.
 
Utifrån självidentifikationsprincipen finns det i Sverige uppskattningsvis 20 000-35 000 samer, 450 000-600 000 sverigefinnar, 50 000 tornedalingar, 50 000-100 000 romer och 20 000-25 000 judar.

Sidansvarig:Sofia Kling, tel: +4663147622, e-post: sofia.kling@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-10-29.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:14