Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Nationella minoriteter

Renskötare

Kontaktinformation

Utvecklingsstrateg
Sofia Kling
Telefon: 063-14 76 22

1 januari 2010 trädde lag (2009: 724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Kommuner, landsting och regioner spelar en avgörande roll för att minoritetslagen ska få genomslag i praktiken. Minoritetslagstiftningen är en rättighetslagstiftning vilket innebär att arbetet främst handlar om att förverkliga rättigheter och inte enbart om att tillgodose behov, önskemål och intressen.

Grundskydd

Minoritetslagen har ett antal allmänna bestämmelser som också benämns som grundskydd. Grundskyddet innebär att lagen gäller hela landet och omfattar samtliga fem nationella minoriteter. Grundskyddet regleras i minoritetslagens inledande paragrafer som slår fast att:

  • förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (3 §)
  • det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken (4 §, även 8 § i språklagen)
  • det allmänna ska främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige (4 §)
  • barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (4 §)
  • förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor (5 §)

Förvaltningsmyndighet

Begreppet förvaltningsmyndighet är inte exakt definierat i den svenska lagstiftningen. Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm (som är uppföljningsmyndigheter gällande minoritetslagstiftningen) har dock definierat begreppet som organ som ingår som självständiga enheter på olika nivåer i den statliga eller kommunala förvaltningsorganisationen. Med "det allmänna" avses offentlig verksamhet som utövas genom staten, kommunerna eller landstingen.

Sidansvarig: Sofia Kling, tel: +4663147622, e-post: sofia.kling@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-10-29

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:13