Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Resor och transporter

Vår miljöpåverkan
Länets storlek gör att det krävs många och långa varu- och persontransporter. Det görs även en hel del tjänsteresor till konferenser, utbildningar m.m. De resor och transporter som utfördes i regionens regi 2015 uppgick  till 986 829 mil, vilket motsvarar ca 247 varv runt jorden. De totala utsläppen av koldioxid från våra tjänsteresor och transporter var under 2015 1 678 ton.

Den totala körsträckan med ambulans under 2013 uppgick till 125 000 mil. Ambulanshelikoptern utförde ca 830 uppdrag med en flygtid på ca 922 timmar.

Tjänsteresor med bil inom landstinget görs antingen med leasade bilar, tillfälligt inhyrda bilar eller med egen privat bil. Den största delen av alla resor och transporter, ca 50 %, görs med bil.

Region Jämland Härjedalen arbetar med att ersätta resor med distansoberoende teknik t.ex. videokonferenser, webmöten, telefonmöten. Vi strävar efter att kontinuerligt hitta nya tillämpningar för vård på distans.

Miljömål 2016
Koldioxidutläppen från tjänsteresor och transporter ska minska med 10 % till slutet av 2016 i förhållande till 2011 års nivå.

Så har det gått hittills?
Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och transporter har tyvärr ökat med ca 10% till 2015 istället för att minska.

Så ska vi bli ännu bättre?
Vi fortsätter arbetet med att ersätta resor med nyttjande av distansoberoende teknik.

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med Östersunds kommun sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att göra en kartläggning av resor utifrån både kostnader och klimatpåverkan och ska i projektet även arbeta med intern reserådgivning.

Visste du att:

Region Jämtland Härjedalens resor och transporter på ett år motsvarar ca 247 varv runt jorden.

Bild på par som vandrar efter en landsväg

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-28

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 07:13