Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Läkemedel

Vår miljöpåverkan
Utsläpp av läkemedel i vatten via avloppsreningsverken sker både direkt från sjukhuset och från patienter som fortsätter att ta utskrivna läkemedel när de kommer hem. Faran med antibiotika som kommer ut i naturen är att bakterier efter en tid kan bli resistenta mot dessa läkemedel. En del av den antibiotika som förskrivs och som används på sjukhuset är av sådan typ att den inte bryts ned mycket långsamt i naturen. Studier har visat att vissa av de aktiva substanser som används i antibiotika inte har brutits ned efter ett år. En annan fara är hormoner som kommer ut i naturen och stör reproduktionen hos vissa vattenlevande arter.  

Så ska vi bli bättre?
Rutiner för att ta hand om läkemedelsrester finns för alla verksamheter för att minimera risken för att överblivna läkemedel hamnar i avloppet.
De största utsläppen av läkemedelsrester sker i länder med läkemedelsproduktion. Vi måste därför ställa krav i upphandlingar som påverkar produktions- och leverantörsledet vad gäller rening så att inte läkemedelsrester släpps ut i miljön.

Kontaktinformation

Överblivna läkemedel ska lämnas till Apoteket.

Bild på samling av olika läkemedel

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-28

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:18