Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Kemikalier & Kemiska produkter

Vår miljöpåverkan
Inom kemikalieområdet finns en omfattande miljölagstiftning. Region Jämtland Härjedalen har tagit fram instruktioner för hantering av kemikalier, så att de hanteras på rätt sätt på arbetsplatserna. Kemikalierester hanteras som farligt avfall.

En stor utmaning inom kemikalieområdet är skadliga kemikalier i varor. I upphandlingar gör vi vad vi kan för att undvika material och produkter med skadliga ämnen.

Så har det gått hittills
Via upphandling arbetas kontinuerligt med att byta ut miljö- och hälsofarliga kemikalier/kemiska produkter mot mer miljö- och hälsovänliga alternativ. Ett exempel är utfasning av hälso- och miljöskadliga mjukgörare i undersökningshandskar, där vi i senaste upphandlingen helt kunde övergå till ett bra alternativ ur både hälsosynpunkt och miljö. Regler för hållbara inköp beslutades 2015 för att lägga fast minimikrav för alla typer av inköp.

Så ska vi bli ännu bättre?
Region Jämtland Härjedalen höjer kraven vid upphandlingar av produkter som kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier.
Ett kemikaliehanteringssystem för att hantera administration och överblick över kemiska produkter är infört i verksamheten.

Visste du att:

Landstinget förbrukar 23 000 liter desinfektionsmedel varje år.

Bild på behållare med olika kemikalier

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-28

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 07:09