Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Energi

Vår miljöpåverkan
Energi i olika former används dagligen för att till exempel värma upp hus, driva datorer, fläktar och belysning mm.I de egna fastigheterna används "Bra Miljöval El" till drift och underhåll. "Bra Miljöval El" är producerad av förnyelsebar energi såsom vind, sol och vattenkraft. El från kraftvärmeverk som eldas med biobränslen såsom energiskog eller spill från skogsavverkning räknas också som "Bra Miljöval El". Uppvärmningen av sjukhuset i Östersund sker med biobränsle- producerad fjärrvärme. 
I övrigt fastighetsbestånd finns två oljepannor kvar på folkhögskolorna Bäckedal och Birka. Region Jämtland Härjedalen äger idag ett vindkraftverk som står för ca 30% av el-energiförsörjningen.

Miljömål 2014-2020
Energianvändningen ska minska med  8 % till slutet av 2020 i förhållande till 2009 års nivå.
Genom att uppnå det målet så uppfyller vi EU:s och Sveriges mål att minska energianvändningen med 20% jämfört med 1995

Så har det gått hittills
Arbetet med att energieffektivisera egna fastigheter har pågått sedan 1970 talet. Värme- och elanvändningen per kvadratmeter har sjunkit med 58 % sedan 1973.
De stora besparingarna har åstadkommits genom byte till effektivare fläktar, värmeåtervinning styrningar av fläktar och belysning. Utmaningen nu är att även fokusera på människors beteenden vid användning av el och värme och på energiprestanda för teknisk utrustning i verksamheten.
Arbetet med att minska klimatpåverkan vid energianvändning har pågått i många år och koldioxidutsläppen från ägda fastigheter uppgår till 842 ton koldioxid 2015.

Så ska vi bli ännu bättre
Arbetet med energieffektivisering pågår ständigt genom utbildning, byte av armaturer, mätning och uppföljning av elförbrukning på enskilda avdelningar, inköp av energieffektiva apparater mm. Mätningarna på avdelningsnivå ska göra att vi lättare ska se vilka åtgärder som ger bäst resultat och att personalen lättare ska få återkoppling.

EnergispartipsPDF (pdf, 4.5 MB)

Visste du att:

Landstinget förbrukar varje år elektricitet motsvarande 837 eluppvärmda villors elförbrukning.

Bild på reglerkranar frö varmvattenfördelning

Sidansvarig: Åsa Paletun, tel: +4663147678, e-post: asa.paletun@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-28

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 27/05 11:59