Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Region Jämtland Härjedalens krisberedskap

Krisberedskapen i Region Jämtland Härjedalen är till för medborgarna, ledningen, alla medarbetare, samarbetsparters samt andra. Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet ska vara trygg för allmänheten även när den utsätts för stora påfrestningar.

En fungerande och tillräcklig krisberedskap är hela Region Jämtland Härjedalens angelägenhet, samt en del av den nationella krisberedskapen.

Krisberedskapen ska vara integrerad och väl förankrad i organisationens olika verksamheter. Beredskapen baseras på att det redan innan en allvarlig händelse inträffar finns en planering som bland annat bygger på risk- och sårbarhetsanalyser. Det ska finnas utrustning och personal ska ha utbildats, tränats och övats för sin uppgift. De måste känna till vilka planer och checklistor som finns och dessa måste vara aktuella.

Detta gäller oavsett vad som orsakar krisen - om den beror på bristande riskhantering inom organisationen eller står utanför vår kontroll som till exempel bussolycka, längre elavbrott, epidemi eller liknande.

Ett förebyggande och systematiskt arbete pågår kontinuerligt för att stärka Region Jämtland Härjedalens grundläggande säkerhet och undvika att krissituationer uppstår i den egna verksamheten.

Krisberedskap är att vara förberedd på att en allvarlig händelse kan inträffa och att ha sådana förberedelser som gör att en kris kan hanteras optimalt och att organisationen kan komma stärkt ur ut krisen.

Kontaktinformation

E-post: krisberedskap@regionjh.se

Beredskapschef
Anna-Lena Alfreds
063-14 76 12

Beredskapshandläggare
Carin Nordström
063-14 75 93

Säkerhetssamordnare specialistvård
Stefan Bergander
063-15 31 84

Säkerhetssamordnare övrig verksamhet
Göran Zackrisson
063-14 75 47

Informationssäkerhet
Anna-Lena Alfreds
063-14 76 12

Sidansvarig: Carin Nordström, tel: +4663147593, e-post: carin.nordstrom@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-01-25

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 25/05 22:13