Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Styrning, ledning och uppföljning

Jämställd vård förutsätter en kunskapsstyrd vård som systematiskt följs upp och där vårdprocesser och vårdresultat analyseras utifrån köns- och genusperspektiv. Detta kräver en organisation med hög medvetenhet på frågor om jämställdhet.

Kontaktinformation

Mångfaldsstrateg

Anna Ebenmark

Telefon: 063-14 76 32

Mobil: 070-259 02 55

Arbetet med att uppnå en jämställd och jämlik verksamhet ska bedrivas inom regionens respektive centrum. Majoriteten av de mål och mått som finns i regiondirektörens verksamhetsplan ska redovisas på kön. När den könsuppdelade statistiken är framtagen är det viktigt att den analyseras. Ibland kan ett statistiskt underlag som ser jämställt ut (det är lika) vara ojämställd på grund av hur prevalensen av just den diagnosen ser ut i befolkningen. Exempelvis drabbas betydligt fler kvinnor än män av reumatiska sjukdomar vilket gör att fler kvinnor och män ska ges vård och behandling.

Vår målsättning är att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet ska finnas med i regionens ledning, styrning och utförande av all verksamhet. Det är viktigt att jämställdhets- och jämlikhetsperspektivet finns med i alla de utvecklingsarbeten som pågår inom organisationen.

Styrning och ledning av arbetet sker genom den politiska ledningens uppsatta mål och därefter rent verkställighetsmässigt främst genom regionens styrgrupp för jämställd och jämlik verksamhet där regiondirektören är ordförande. Gruppen är direkt kopplad till regiondirektörens ledningsgrupp.

Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-26

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 07:09