Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Är vården jämställd och jämlik?

Vi vet idag att hälso- och sjukvården inte alltid är jämställd och jämlik. Ett flertal forskningsstudier har visat att det görs medicinskt omotiverade skillnader i vården bland annat mellan kvinnor och män. Även din socioekonomiska status, ålder, funktionsnedsättning och andra faktorer har visat sig ha påverkan på vilken vård du får och när du får den. Det görs sällan medvetet utan är omedvetna handlingar som också kan vara ganska svåra att upptäcka. Den könsuppdelade statistiken är viktig för att kunna upptäcka eventuella skillnader och därifrån kunna lyfta frågan om de är motiverade eller inte.

Kontaktinformation

Mångfaldsstrateg

Anna Ebenmark

Telefon: 063-14 76 32

Mobil: 070-259 02 55

Jämställd vård

Med en jämställd vård avses att kvinnor och män, flickor och pojkar i samma utsträckning får den vård de behöver och att vården håller lika god kvalitet för båda könen. Detta innebär att såväl medicinsk forskning som hälso- och sjukvården behöver arbetet med ett medvetet genusperspektiv.

Jämlik vård

Med en jämlik vård avses att vård och behandling erbjuds på lika villkor oavsett sexuell läggning, ålder, bostadsort, födelseland, religion, kön, funktionsförmåga, social ställning eller annat.

Ska vården vara lika?

Arbetet för en jämställd och jämlik vård tar fasta på att kvinnor och män delvis är lika och delvis olika vilket innebär att kvinnor, män, flickor, pojkar och queera personer behöver behöver delvis samma typ av vård och delvis könsspecifik vård.

Genom att vi idag vet att hälso- och sjukvården ibland gör skillnad på kön där skillnader inte finns (könsstereotypa förhållningssätt) och att hälso- och sjukvården ibland bortser från könsskillnader som faktiskt finns (könsblint förhållningssätt) samt att hälso- och sjukvården ibland utgår från att individen är typisk för sitt kön (generaliseringar utifrån kön) finns en stor risk för en ojämställd vård vilket också kan påverka patientsäkerheten. Detta sammantaget kallas för genusbias i medicinen.

Det är nödvändigt att vi möter den enskilda patienten utifrån vem det är som person och inte utifrån vem vi tror att det är. Då har vi en bra utgångspunkt för en jämställd och jämlik vård med hög kvalitet.

Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-26

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 30/05 11:15