Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Jämställd och jämlik vård

Kvinna som undersöks. Foto: Tina Stafrén.

Kontaktinformation

Mångfaldsstrateg
Anna Ebenmark

Telefon: 063-14 76 32
Mobil: 070-259 02 55

Inom hälso- och sjukvården möts och uttrycks nog alla känslostämningar en människa kan vara i. Det är en utmaning att i själva mötet kunna hantera det oförutsägbara och verkligen se hela människan och förstå vad han eller hon behöver för vård och omsorg. Kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården måste stödja processer som utgår från patienternas behov och då behövs ett särskilt fokus och en särskild medvetenhet om jämställdhet och jämlikhet. Det är nödvändigt att hälso- och sjukvården tar en stor hänsyn till den stora variationen av patienter och dess olika behov.

Vi behöver kunna redovisa, undersöka och diskutera vilka i samhället som har tillgång till hälos- och sjukvården och vilka som faktiskt inte har det i samma utsträckning. I de diskussionerna och reflektionerna är det också nödvändigt att synliggöra och lyfta de strukturer som påverkar mötet mellan två individer, vårdtagaren och vårdgivaren.

Vår vision är God hälsa och positiv livsmiljö för alla i Jämtlands län. Organisationens värdegrund slår fast att landstingets medarbetare ska i dagliga möten och samtal handla med respekt för alla människors lika värde, visa förtroende för andra och utgå från en helhetssyn på landstinget och dem landstinget är till för. För att kunna leva upp till detta är det nödvändigt att bedriva ett aktivt arbeta med jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering.

Jämställdhetsintegrering

Region Jämtland Härjedalen arbetar utifrån strategin jämställdhetsintegrering för att åstadkomma en jämställd och jämlik vård. Nödvändigt för arbetet är könsuppdelad statistik så att vi kan följa vilken vård kvinnor, män, flickor och pojkar får som uppsöker landstingets olika verksamheter. Att kunna följa patienterna utifrån andra variabler är också nödvändigt för den jämlika vården, det kan exempelvis vara ålder eller bostadsort.

 

CEMR-deklarationen

Den 25 augusti 2009 beslutade landstingsstyrelsen att underteckna den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (den så kallade CEMR-deklarationen). Med det beslutet beslöt även landstingsstyrelsen att all verksamhet som landstinget bedriver ska ha ett jämställdhetsperspektiv. Deklarationen omfattar även kravet på icke-diskriminering vilket gynnar arbetet med en jämlik verksamhet.

Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-01-26

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 23/05 06:59