Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Maakäräjäkunnan moninaisuustyö (Landstingets mångfaldsarbete)

Tavoitteena on voida tarjota läänin asukkaille tasa-arvoista ja yhdenvertaista asukaspalvelua laadukkaasti. Maakäräjäkunnan tarjoaman toiminnan painopisteessä on oltava tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus. Maakäräjäkuntasuunnitelmassa, joka on yksi maakäräjäkunnan määräävistä asiakirjoista, on seuraavat tavoitteet:

  • Maakäräjäkunnan tulee tehdä työtä tasavertaisten ja tasa-arvoisten edellytysten eteen elämän alkuvaiheista alkaen ja edistää erityisesti lasten ja nuorten terveyttä.
  • Maakäräjäkunnan tulee edistää asukkaiden elinoloja ja elintapoja ja siten osaltaan lisätä tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti jakautuvaa terveyttä.

 
Näihin tavoitteisiin liittyy seuraavat toiminnot:

  • Kouluttaa ja nimetä vastuuhenkilö kullekin toimialalle YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaista työtä varten.
  • Kehittää lähisuhdeväkivallan vastaista työtä maakäräjäkunnan sisällä ja yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
  • Laatia turvallisten, tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten elinolojen tavoitelukuja ja tavoitearvoja.
  • Kehittää menetelmiä vastaanoton seurantaa varten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kannalta.

Lisätietoja maakäräjäkunnan työstä moninaisuuskysymyksissä on asiaa koskevien otsikkojen alla oikealla/vasemmalla olevassa valikossa.

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen

Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen on työtapa, joka otettiin käyttöön Ruotsissa jo vuonna 1972, kun silloinen pääministeri Olof Palme nimitti neuvottelukunnan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa varten. Neuvottelukunnan toimintaohjeissa ilmeni selkeästi, että tasa-arvotyötä ei pidä harjoittaa eristyksissä. Asia kävi entistäkin selvemmäksi Pekingissä vuonna 1995 järjestetyn YK:n neljännen naiskonferenssin jälkeen. Konferenssissa laadituista kahdesta asiakirjasta toinen oli Platform for Action, jossa ilmaistiin, että tasa-arvoperspektiivin pitäisi antaa leimansa kaikille yhteiskunnassa tehtäville päätöksille. Ruotsi on allekirjoittanut nämä asiakirjat.

Ruotsin valitsema menetelmä tasa-arvotyössä on sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen. Maakäräjäkunnan työn tueksi maakäräjäkunnan hallitus on allekirjoittanut eurooppalaisen julistuksen sukupuolten tasa-arvosta paikallisella ja alueellisella tasolla. Julistus on erinomainen tuki pyrkimyksissä saavuttaa tasa-arvoinen palvelu asukkaille.

Yhdenvertainen hoito

Yhdenvertaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa. Asiaan ei vaikuta se, kuka olet ja millainen taustasi on. Jämtlandin läänin maakäräjäkuntaa säätelee maakäräjäkuntasuunnitelma, jonka poliitikot päättävät vuosittain. Siinä on tietty määrä tavoitteita, jotka toteutetaan. Yhdenvertaisen hoidon osalta tavoitteet ovat seuraavat:

  • Maakäräjäkunnan täytyy vaikuttaa siihen, että hoitorutiinit takaavat yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset olosuhteet kaikille potilaille.
  • Naisten ja miesten lääketieteellisten tulosten välillä ei esiinny mitään asiaankuulumattomia eroja.

Työ on osa sitä toimintojen kehittämiseen tähtäävää työtä, jota harjoitetaan tasa-arvoisuuden ja moninaisuuden näkökulmasta. Työn tueksi maakäräjäkunnan hallitus on allekirjoittanut eurooppalaisen julistuksen sukupuolten tasa-arvosta paikallisella ja alueellisella tasolla.

Vähemmistökysymykset

Jämtlandin lääni on eteläsaamen hallintoalue kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain (2009:724) mukaisesti. Lisäksi hallitus on laatinut kansallisen strategian, jossa määritetään työ kansallisten vähemmistöjen vahvistamiseksi. Neuvoteltuaan paliskuntien ja saamelaisyhdistysten kanssa Jämtlandin läänin maakäräjäkunta on päättänyt tehdä ensimmäisen panostuksen eteläsaamen käytön vahvistamiseksi. Kyse on ensi sijassa syksyllä 2010 avattua kotisivua koskevasta työstä. Sivun kääntäminen eteläsaameksi alkoi syksyllä 2010.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien on oltava perustana kaikelle työlle, jota tehdään Jämtlandin läänin maakäräjäkunnassa. Periaatetta Mångfald som utvecklingskraft (moninaisuus kehitysvoimana) koskeva työ on käynnissä, ja siinä selvennetään maakäräjäkunnan suhtautuminen näihin kysymyksiin. Ihmisoikeustyön jälkeen vuorossa on syrjinnän vastainen työ. Työtä tehdään sekä henkilöstö- että työnantajakysymysten osalta, mutta myös toimintanäkökulmasta ja erityisesti tasa-arvoisten ja yhdenvertaisten palvelujen toimittamiseksi asukkaille.

Lähisuhdeväkivalta

Jämtlandin läänin maakäräjäkunta tekee lähisuhdeväkivallan vastaista työtä nimellä Ett hållbart omtag. Työ liittyy eurooppalaiseen julistukseen sukupuolten tasa-arvosta paikallisella ja alueellisella tasolla. Työtä tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Maakäräjäkunnan johtaja Karin Strandberg Nöjd on mukana läänitason johtoryhmässä, johon kuuluvat myös maaherra Britt Bohlin, lääninpoliisimestari Stephen Jerhard sekä kunnallisliiton Lena Hallqvist.

 
Maakäräjäkunnan osalta painopiste on sekä muotojen ja rakenteiden tuottamisessa uhrien tueksi, asiantuntijatiimin kouluttamisessa tunnistamaan ja tukemaan uhreja että aktiivisen työympäristötyön tekemisessä, jotta maakäräjäkunnan lähisuhdeväkivaltaa käsittelevä henkilökunta saa tarvitsemansa tuen.

 
Jämtlandin läänin maakäräjäkunnan mukaan lähisuhdeväkivalta tarkoittaa kaikkea väkivaltaa, jota tapahtuu läheissuhteessa. Sen kohteeksi voivat joutua naiset, miehet ja lapset. Kyse voi olla lyövästä kumppanista, vanhempaansa tai vanhempiaan väkivaltaisesti kohtelevasta aikuisesta lapsesta, sukulaisesta tai jostakusta muusta, joka täyttää läheisen määritelmän. Väkivalta voi olla fyysistä tai henkistä.

 
Haluatko tietää lisää Jämtlandin läänin maakäräjäkunnan työstä näissä kysymyksissä? Voit soittaa moninaisuusstrategi Anna Ebenmarkille numeroon 063 147 632 tai 070 259 0255 tai lähettää hänelle sähköpostia osoitteeseen anna.ebenmark@jll.se.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-02-12.

Gå direkt till...

E-tjänsterlinkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan

Vägvisarenavautuu uuteen ikkunaan
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 23/05 07:04