Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Donationsfonder

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för administrationen av ett antal så kallade donationsfonder. Under respektive rubrik, finns ett antal huvudområden där det framgår vilka dessa fonder är.

Varje donationsfond har separata regler för vilka kriterier som gäller för att medel ska kunna delas ut.

Jämtlands läns Cancerfond

Mer information om Jämtlands läns Cancerfond
hittar du på: www.jamtlandscancerfond.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

Ordförande: Mats E Nilsson
tel: 063 - 15 39 85

Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

Stipendieaten ska vara född i landskapet Jämtland eller i Bergs kommun samt ha bott i landskapet respektive kommunen i minst femton år.

Högskolestuderande på utbildningslinjer om totalt minst 120 poäng och forskarutbildning kan erhålla stipendium.

Studerande som har hunnit långt i sina studier och bedrivit dessa väl prioriteras.

I det fall antalet kvalificerade sökande överstiger det antal stipendier som skall utdelas kan ytterligare urvalskriterier utöver de av donatorn föreskrivna behöva tillämpas. Region Jämtland Härjedalen kan utan hinder av donatorns föreskrifter bland i övrigt lika förtjänta studenter välja stipendiater utifrån de sökandes kön, ålder, ekonomiska situation eller andra lämpliga kriterier.

Sökande till stipendium ur fonden för läsåret 2017/2018 ska senast den 18 september 2017 skicka ansökan till Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ansökan ska märkas med referens RS/412/2017 och innehålla:

  1. Personbevis.
  2. En A4-sida med din egen syn på varför just du bör komma ifråga för att stipendium.
  3. Intyg från universitet/högskola om hittills genomförda studier (120 poäng)

Särskilt formulär för stipendieansökan ska användas.

Ansökningsformulär för stipendium ur Wifstavarfs AB:s stipendiefond, läsåret 2017/2018.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Wifstavarfs AB:s stipendiefond, läsåret 2016/2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktinformation

Ordförande: Mikael Ferm
tel: 063 - 14 75 53

Sidansvarig: Georgios Bitsakis, tel: +4663147574, e-post: georgios.bitsakis@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-13

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 30/05 11:07