Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Barnkonventionen

Glada badande barn. Foto: Vidar Askland

Kontaktinformation

Utvecklingsstrateg
Sofia Kling
Telefon: 063-14 76 22

Det är skillnad på att ha ett barnperspektiv och att ha ett barnrättsperspektiv. Det skiljer sig också mot barnets perspektiv.

Barnperspektiv

Med ett barnperspektiv menas att vuxna, i den utsträckning det går, sätter sig in i barnets situation. Ett barnperspektiv innebär ofta en analys som utförs av vuxna över det som nedan benämns barnets perspektiv. Syftet är att bättre kunna ta tillvara barnets intressen, behov och kunna agera för barnets bästa.

Barnets perspektiv

Med barnets perspektiv menas barnets egen berättelse, upplevelse och tolkning. Det är när barnen får ge sina egna perspektiv som en verksamhet kan säga sig ha levt upp till barnens rätt att komma till tals. Vilket alltså inte kan sägas ha skett när ett barnperspektiv har tillämpats.

Barnrättsperspektiv

Med ett barnrättsperspektiv menas hänsyn till barnets mänskliga rättigheter och att barnets rättigheter säkerställs i åtgärder eller vid beslut som rör barn. Ett barnrättsperspektiv kan sägas genomsyra en verksamhet när följande är uppfyllt:

  • Barnets fulla människovärde och integritet respekteras
  • Barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas
  • Barnet inte diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionshinder eller annat
  • Barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och övervägs i alla beslut som berör dem direkt eller indirekt
  • Barnet får möjlighet att säga sin mening och den respekteras
  • Tillräckliga resurser avsätts för att främja barnets rättigheter
  • Barn och vuxna har god kunskap om barnets rättigheter

Sidansvarig: Sofia Kling, tel: +4663147622, e-post: sofia.kling@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-10-29

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:13