Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Nationell mätning ger ögonblicksbild om trycksår

En gång per år görs Nationell PPM trycksårsmätning. Det är en punktprevalensmätning, vilket betyder att den ger en ögonblicksbild av antalet patienter med trycksår. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

I år gjordes mätningen under vecka 10 och 11. Totalt i landet gjordes närmare 15 000 mätningar varav drygt 200 stycken i Region Jämtland Härjedalen. Mätningen omfattar alla inlagda patienter som är över 18 år och har lämnat sitt samtycke.

Andel patienter med ett eller flera trycksår i kategori 1-4 var för Region Jämtland Härjedalen 15,1 procent, varav 5,7 procent hade svårare trycksår graderade enligt kategorierna 2-4. Motsvarande resultat för riket var 13,5 procent totalt, och 7 procent svårare trycksår.

Nytt för i år är att journalgranskningen var obligatoriskt vilket gjorde det möjligt att redovisa vilka trycksår som patienterna drabbats av under vårdtiden, dvs. sjukhusförvärvade. I Region Jämtland Härjedalens var andelen sjukhusförvärvade trycksår 81,7 procent, och motsvarande resultat på riksnivå var 69 procent.

Mätningen visar också att arbetet med att sätta in förebyggande åtgärder kan förbättras.

– Redan innan den här mätningen gjorde vi, i samverkan med kommuner i länet, en egen gap-analys av totalvården av trycksår. Då identifierade vi också en del förbättringsområden och har åtgärder på gång utifrån det, säger Maria Omberg, chef för område Patientsäkerhet inom Region Jämtland Härjedalen.

Mer om den nationella trycksårsmätningen finns att läsa på SKL:s webbplats.länk till annan webbplats

Text: Maria Omberg/Linda Henriksson

Dela:

Artikeln publicerad av: Sara Nilsson, tel: +4663153122.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-04-21.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 18/02 05:51