Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

en kvinna står framför en röd timrad husvägg
en kvinna sitter vid ett bord och håller i en kaffekopp

Elin Granboms forskningsresultat har lett till att nationella riktlinjer uppdaterats. Foto: Sara Rönnberg

Förkylningsviruset en risk även på sommaren

Små barn med hjärtfel kan bli svårt sjuka av förkylningsviruset RS – därför manas nyblivna föräldrar till extra försiktighet under vinterhalvåret när infektionen är som vanligast. Nu visar en ny avhandling i Region Jämtland Härjedalen att barn med hjärtfel löper ökad risk att behöva sjukhusvård för RS-infektion och andra luftvägsinfektioner även på sommaren.

RS-virus är ett av de vanligaste förkylningsvirus som kretsar i samhället. Vuxna och äldre barn får vanligen inte några större besvär men små barn under ett år kan bli ordentligt sjuka och få allvarlig luftvägsinfektion som kräver sjukhusvård för att få vätskeersättning, syrgasbehandling eller annat andningsstöd.

De allra flesta barn får någon gång innan ett eller två års ålder en RS-virusinfektion – men för vissa barn kan läget bli allvarligt om de drabbas; bland annat för barn med lungsjukdom, för tidigt födda barn samt barn med medfött hjärtfel.

De sistnämnda, hjärtbarnen, är de som varit föremål för den forskning som AT-läkaren Elin Granbom med handledning av barnkardiologen Estelle Naumburg delvis ägnat de senaste 4 åren åt.

Elin Granbom, AT-läkare.

Mäta hur sjukt ett barn blir

– Vi har räknat på den relativa risken för sjukhusvård för barn med olika typer av hjärtfel för att se om risken skiljer sig mellan olika hjärtfel. Behov av sjukhusvård kan man använda som ett slags mått på hur sjukt ett barn blir. Vi såg att alla hjärtfelsgrupper hade förhöjd risk för sjukhusvård, även barnen med de hjärtfel som anses vara något mindre allvarliga, berättar Elin Granbom.

Att barn med hjärtfel riskerar att bli svårt sjuka av RS-virus är väl känt och vintern räknas som den svåraste virussäsongen. Det finns inget vaccin mot infektionen men det finns en antikropp som kan lindra sjukdomsförloppet och denna ges i förebyggande syfte till vissa barn med hjärtfel en gång per månad under vintern.

Behandling följde inte riktlinjerna

Behandlingen är dyr, så endast vissa barn med hjärtfel får den – vilka avgörs av nationella riktlinjer. Resultatet av en enkät som skickades ut till barnkliniker i hela Sverige visade att ungefär hälften av barnen som fick behandling inte fick den i tid enligt vad riktlinjerna rekommenderade. Studien ledde bland annat till en uppdatering av de nationella riktlinjerna.

Elin Granboms licentiatavhandling bygger på två delstudier, dels enkätstudien, dels en studie som baseras på data från Socialstyrelsens slutenvårdsregister som innehåller uppgifter om alla personer som varit inlagda för vård på svenska sjukhus. Siffrorna delades upp i sommar- respektive vintersäsong och det var så det visade sig att hjärtsjuka barn riskerar att behöva sjukhusvård, både för RS-viruset och andra luftvägsinfektioner, även på sommaren.

Hög risk även på sommaren

– Man säger att RS är en säsongssjuka och man vet att barn med hjärtfel löper högre risk att behöva sjukhusvård när de får en RS-virusinfektion. Vi har sett att RS förekommer även på sommaren, liksom risken att luftvägsinfektionen blir så svår att barnet behöver sjukhusvård, säger Elin Granbom.

Avhandlingen har titeln "Luftvägsinfektioner hos barn med medfött hjärtfel".

Vilka råd vill du ge kring RS utifrån dina resultat?

– Man ska undvika att utsätta alla spädbarn, med och utan hjärtfel, för onödig smittorisk genom att vara i större barngrupper, som exempelvis öppna förskolan, åtminstone de första månaderna i livet och åtminstone under RS-säsong. För hjärtbarnens del ska man nog tänka till en gång extra även under sommaren, säger Elin Granbom, som menar att det är viktigt att denna information sprids till både till sjukhuspersonal som jobbar med hjärtbarnen och till föräldrar med hjärtsjuka barn.

Skönt men tomt att vara klar

Den 16 december försvarar Elin Granbom sin licentiatavhandling ”Luftvägsinfektioner hos barn med medfött hjärtfel” på Östersunds sjukhus, något som sätter punkt för ett fyra år långt kapitel i hennes liv.

– Jag har hållit på med det här till och från sedan 2012 och tycker att det har varit väldigt intressant. Det är roligt att få gräva ner sig ordentligt i ett ämne. Nu kommer det att kännas skönt att vara klar men tomt också, säger hon.

Därefter väntar ett par månader på Åre hälsocentral för att avsluta AT-tjänstgöringen. Den första delen av den halvårslånga primärvårdsdelen av AT gjorde hon på hälsocentralen i Lit – och det är i distriktsläkarrollen hon ser sig själv framöver.

Fler väljer primärvården

– Jag har siktat in mig på primärvården och vill bli distriktsläkare. I primärvården kan man hinna möta människor. Man träffas flera gånger och får en helhetsbild av patienten som man inte alltid får på de olika sjukhusklinikerna, säger Elin Granbom och lägger till:

– Det har ju varit lite turbulent kring primärvården men jag tycker mig ändå se att många AT-kollegor väljer primärvården. Det känns roligt. Jag tror att den går att bygga upp starkare i framtiden och att bemanningssituationen kommer att bli bättre. Ju fler av oss som kommer ut i primärvården, desto bättre.

Hur blir det med forskningen då?

– Det är inte alls omöjligt att jag forskar mer i framtiden. Det är ju väldigt roligt som sagt att grotta ner sig i ett ämne. Jag skulle kunna bygga vidare på forskningen om luftvägsinfektioner men skulle också kunna ta något helt nytt ämne.

Vad skulle drömämnet vara?

– Kanske något som har anknytning till musik. Det finns en del forskning kring musikens inverkan på hälsan. Det skulle vara intressant.

Text och foton: Sara Rönnberg

en kvinna står framför en röd timrad husvägg

Med intresse för musik

och människokroppen

Namn: Elin Granbom

Ålder: 30 år

Bor: I Åre. Uppvuxen i Optand och Östersund.

Familj: Sambon Tobias Hult och dottern Anna, 1 år.

Jobbar: AT-läkare på Åre hälsocentral.

Intressen: Musik, sjunger och spelar piano.

Därför läkaryrket: "Jag har alltid varit intresserad av människokroppen och naturvetenskap. Och även av människan, av att möra människor och höra vad de har att berätta."

Därför forskning: "På termin 10 på läkarprogrammet (Umeå universitet) gör man en termin forskning. Jag kollade upp vilka handledare som fanns i Östersund och träffade Estelle Naumburg som är min handledare och tyckte hon hade ett intressant ämne. Hon höll på med barn med hjärtfel och hade det här inressanta projektet jag kunde göra. Sedan har det bara rullat på och nu har det blivit två publicerade artiklarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och min licentiatavhandling."

Läs avhandlingen "Luftvägsinfektioner hos barn med medfött hjärtfel" härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela:

Artikeln publicerad av: Sara Rönnberg, tel: +4663153275.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-12-15.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 18/02 05:47