Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Nyheter

 • 2016-09-30 20.39
  Tabell över Region Jämtland Härjedalens slutenvårdsavgifter. Region Jämtland Härjedalen inför enhetliga patientavgifter för slutenvården
  Från första oktober betalar inneliggande patienter på Östersunds sjukhus 100 kronor per dag. Det minskar behovet av administration och skapar bättre förutsättningar för att alla patienter behandlas li...


 • 2016-09-28 17.09
  Stort intresse för svensk/norsk välfärdsteknologi
  I början av september gick startskottet för Interregprojektet VälTel. 115 representanter från den privata och offentliga sektorn i Sverige och Norge var på plats under projektets två uppstartsdagar på...


 • 2016-09-27 11.30
  Ersättaren i hälso- och sjukvårdsutskottet Anders Frimert, diskuterar jämlik hälsa med ordföranden Christer Siwertsson i samma utskott. Kommissionen för jämlik hälsa på besök i Region Jämtland Härjedalen.
  Design för alla, mobila verksamheter som besöker byar och företag, ökad kulturkompetensen hos vårdpersonalen och tydligare uppdrag från staten. Det är några av de förslag som kom fram i onsdags när Ko...


 • 2016-09-23 16.05
  Thomas Drevhammar demonstrerar CPAP:en i sin egen näsa Han disputerar på andningshjälp för prematura barn
  År 2009 när han varit färdig narkosläkare i ett par år, började så smått sökandet efter nya utmaningar i yrket. Skulle han bestämma sig för ett fördjupningsområde, var chefskap nästa sporre eller kans...


 • 2016-09-23 11.58
  Leende vårdpersonal tillsammans med en mamma och ett barn Patienter nöjda med sjukhusvård
  Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker. Inom slutenvården utmärker sig Region Jämtland Härjedalen som bättre än riket i övrigt...


 • 2016-09-22 16.13
  Regionrådet Robert Uitto (t.v.) och Rolf Holub, regional miljöminister i region Kärnten, som är den som inleder konferensen. Europeisk konferens för en bättre miljö

  Den 23 september deltar representanter från Region Jämtland Härjedalen i den europeiska miljöorganisationen ENCOREs konferens i regionen Kärnten i Österrike. ENCORE består av regioner inom EU och övri...


 • 2016-09-21 10.54
  Styrgruppen för förberedelsearbetet för en eventuell region i norra Sverige. Nu startar förberedelserna för regionbildning i Norrland
  Nu har styrgruppen som ska leda förberedelsearbetet för en eventuell gemensam region i norra Sverige, haft sitt första möte.


 • 2016-09-16 15.12
  Kurt Skoog, Ellen Hyttsten och Christina Wistman Olof Ågren – Ett konstnärskap

  Ett missförstått geni som hade svårt att ta sig fram, och slutade måla till förmån för ett liv som jordbrukare. Ungefär så har konstnären Olof Ågren beskrivits, fram tills nu. Född på Rödön 1874 hann ...


 • 2016-09-16 14.34
  Lyckad FoU-dag

  Den 15 september höll FoU Jämt en FoU-dag i Östersund tillsammans med Mittuniversitetet. Bland annat informerade praktiker/personal från socialtjänsten och kommunala hälso- och sjukvården om olika för...


 • 2016-09-15 13.12
  Välkommen till konferens: Alla unga kan jobba eller studera

  Välkommen till en nationell konferens med regional profil, i Östersund den 16 november.


 • 2016-09-15 11.02
  Michael Mints Michael Mints – vår förste forskarAT
  Han är ny på jobbet, och unik i sitt slag. Michael Mints är den förste någonsin inom region Jämtland Härjedalen som fått en så kallad forskarAT-tjänst. Hans forskning går i stort ut på att patientanpa...


 • 2016-09-14 08.31
  Lars Andrén ​Välkommen på solenergiföreläsning!
  Allt fler är intresserade av att ta vara på solens energi, både privatpersoner, företag och fastighetsägare. Men hur fungerar tekniken, vilka lösningar finns och hur ser ekonomin ut?


 • 2016-09-13 07.51
  Besökare som står och tittar på räddningstjänstens stegbil. Hälsa på i Trygghetens Hus!
  Välkommen till Öppet hus hos Ambulans, Räddningstjänst, Sjukvårdsrådgivning, SOS Alarm och Polis.


 • 2016-09-12 15.17
  Eva Samuelsson Mobilapp Tät® effektiv vid urinläckage hos kvinnor
  Kvinnor drabbas ofta av urinläckage vid hosta och hopp. Nu visar en studie att behandling via mobilappen Tät® under tre månader gav minskade symtom, färre läckage och en ökad livskvalitet. Resultatet ...


Artikeln publicerad av: Ove Demår, tel: +4663147621.

© Region Jämtland Härjedalen

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-28.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.3 · 19/01 20:33