Föreningen leg. Psykoterapeuter. Jämtlands län

Höstföreläsning. TRAUMA - Bemötande Behov Behandling

en kvinna med glasögon

Anna Gerge

Anna Gerge arbetar i egen praktik och handleder flera landsting kring diagnostik och behandling av traumarelaterade störningar.

Anna har även gett ut böcker för att bidra till effektivare psykoterapeutisk behandling av patienter inom den svenska psykiatrin. Detta genom att främja en integrativ inriktning i behandlingsarbete samt höja kunskapen och förståelsen kring effekterna av anknytningsskador och psykisk traumatisering i människors liv.

Anna Gerge, fil mag, leg psykoterapeut, hypnosterapeut, dipl Expr Art therapist, EMDR-handledare, lärare och handledare i psykoterapeutiskt arbete.

För tredje året i rad har föreningen legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län tillsammans med Region Jämtland Härjedalen glädjen att bjuda in till en fantastisk dag.

Tid: Torsdag 12 oktober 2017, kl 09.00-16.00

Plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus, ingång 6.

Kostnad (via faktura): 650kr för medlem i psykoterapeutföreningen, 1.100kr för icke medlem. Fika ingår fm och em.

Välkommen med din anmälan via nedanstående formulär, senast 6 oktober.

OBS! Personer anställda inom: Ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP, samt Vuxenpsykiatrin ska INTE anmäla sig via formuläret, de får platser via sin chef.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 oktober klockan 23.30.
3 av 6 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)