Projektbidrag Kultur och integration

Bakgrund

Att ta emot människor på flykt och tillvarata deras kunskaper och erfarenheter är en stor utmaning och även en stor möjlighet för en region. Här har kulturen en viktig roll. Många nyanlända och asylsökande uppger att de sällan eller aldrig lämnar sina boenden. Längtan efter positivt laddade fritidsaktiviteter och möten med lokalbefolkning är därför stor.

Projektbidrag

Projektbidraget Kultur och integration är ett engångsbelopp och kan sökas av föreningar, samfund, studieförbund och stiftelser som är verksamma inom Jämtland Härjedalen och vill bedriva kulturprojekt som främjar integration, projekt som främjar människors delaktighet i samhällslivet och motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt hedersrelaterat våld mot kvinnor. Stödet skall gå oavkortat till integrationsinsatser (exempelvis köpa in tjänst eller arvodera andra aktörer som ska arbeta i projektet). Bidraget kan ej gå till lön för den sökande. Verksamheten får inte vara vinstdrivande. Det maximala bidraget som kan beviljas är 30 000 kr.

Så här ansöker du

Ansökan görs via en ansökningsportal Kulturdatabasen, http://pb.kulturdatabasen.se. För att söka bidrag går du in på portalen och skapar ett personligt konto. I systemet kommer de sökande själva kunna hålla koll på vilka ansökningar de har inne samt status för respektive ansökan. Ansökningsperiod för projektbidrag Kultur och integration är 1 juli-31 aug. Beslut fattas efter dessa datum.

Länk till Kulturdatabasen – digitala ansökningar.
http://pb.kulturdatabasen.se.

Svar på vanliga frågor om ansökningsportalen finns i vår manual
Manual ansökningsportalen (pdf)

Anmäl intresse för en kostnadsfri kulturworkshop:

Vi erbjuder handledarledda kulturaktiviteter under trygga och ordnade förutsättningar för möten mellan bosatta och nyanlända. Ingen behöver känna sig utanför eller okunnig. Aktiviteten är en 2-3 timmars workshop som leds av professionella kulturskapare. Deltagarna kan kommunicera genom och uttrycka sig genom foto, bild och form, musikaktiviteter mm. Workshopen uppmuntrar till fysisk aktivitet och bidrar till känsla av samhörighet. Två pedagoger inklusive material ingår. Föreningar, samfund, studieförbund, stiftelser eller flyktingboenden inom Jämtland Härjedalen kan ansöka om workshops.Intresseanmälan är nu stängd, samtliga workshoppar är fullbokade.

Workshop – Animera med iPad
Workshop – Gör en tavla med kollageteknik
Workshop – Musikhäng med trummor, rytm, sång och dans
Workshop – Teckna för att det är kul
Workshop – KERAMIK – skapa med händerna på ett enkelt och roligt sätt!
Workshop – Forumteater
Workshop – Ljud föder bild

Redovisning

Beviljat bidrag rekvireras skriftligt på bifogad blankett innan projektets genomförande. Bidraget redovisas inom tre månader efter genomfört och avslutat projekt. Vid förändringar som markant skiljer sig från ursprungsansökan ska Region Jämtland Härjedalen Kultur kontaktas. Regionen kan återkräva bidrag som ej uppfyller ovanstående kriterier.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)