Organisationsbidrag

Ansökan om regionbidrag till organisationers regionala verksamhet för verksamhetsåret 2018 görs senast 31 oktober 2017 på särskild blankett. Till ansökan skall bifogas dokumenterad verksamhet för verksamhetsåret 2016.

Fördelning av bidrag görs till ett antal organisationsgrupper. Ansökningsblanketter för respektive organisationsgrupp kommer att finnas tillgängliga nedan efter sommaren. Läs noggrant igenom blanketten samt bidragsreglerna.

Se bidragsreglerna till höger fastställda 2013-12-16 med komplettering 2014-09-08.

Region Jämtland Härjedalen fattar inga beslut förrän ansökan är fullständig, alla begärda underskrifter är ifyllda och begärda bilagor har inkommit etc!

Ansökan inskickas senast 31 okt 2018 till

Region Jämtland Härjedalen Kultur
Organisationsbidrag
Box 377
831 25 ÖSTERSUND

Ansökningsblanketter för organisationsbidrag 2018 läggs ut efter sommaren.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)