Mittnordiskt kulturpris

Mittnordenkommittén delar varje år ut två kulturpriser; ett pris till barn och unga och ett tematiskt pris.

Tematiskt pris 2017

Det tematiska priset följer temat de Mittnordiska kulturdagarna som i år är historisk teater och berättande sammankopplat med historia och kulturarv. Priset kan tilldelas privatpersoner, grupper eller organisationer inom Mittnordenområdet som på ett föredömligt sätt bidragit till utvecklingen av årets tema.

Priset är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar i Trøndelag, Norge, 16-18 augusti 2017. Program och anmälan till kulturdagarna

Nomineringsblanketten ska vara Mittnordiska Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 26 maj 2017.

Blankett Mittnordiskt kulturpris tema 2017PDF

Barn och ungdomspris 2017

Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning.

Priset är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar i Trøndelag, Norge, 16-18 augusti 2017. Program och anmälan till kulturdagarna

Nomineringsblanketten ska vara Mittnordiska Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 26 maj 2017.

Blankett Mittnordiskt kulturpris barn och unga 2017PDF

För mer information, se www.mittnorden.net

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)