Hörbart

Från och med 2018 så söks arrangemangsbidrag, tidigare Hörbart, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

Tidigare Hörbartarrangemang redovisas på nedanstående blankett i samband med rekvirering av bidraget.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)