Görbart

Från och med 2018 så söks produktionsstöd för scenkonst, tidigare Görbart, genom det nya samlade anslaget Kulturstöd. Mer information kommer under hösten.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN