Kultur Z

Sedan 2003 finns ett kulturpolitiskt samverkansorgan bestående av kulturpolitiker och tjänstemän från samtliga kommuner samt regionen. Den övergripande uppgiften är att löpande följa och aktivt driva kulturutvecklingen i länet. Samverkan avser mellankommunal och regional samverkan samt Kultursamverkansmodellen.

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN