Donationsfonder

Region Jämtland Härjedalen ansvarar för administrationen av ett antal så kallade donationsfonder. Under respektive rubrik, finns ett antal huvudområden där det framgår vilka dessa fonder är.

Varje donationsfond har separata regler för vilka kriterier som gäller för att medel ska kunna delas ut.

Jämtlands läns Cancerfond

Mer information om Jämtlands läns Cancerfond
hittar du på: www.jamtlandscancerfond.se

Kontaktinformation:
Ordförande: Mats E Nilsson, telefon: 063-15 39 85

Wifstavarfs Aktiebolags stipendiefond

Information om fonden.

Sökande till stipendium ur fonden för läsåret 2017/2018 ska senast den 18 september 2017 skicka ansökan till Region Jämtland Härjedalen, Box 654, 831 27 Östersund.

Ansökan ska märkas med referens RS/412/2017 och innehålla:

  1. Personbevis.
  2. En A4-sida med din egen syn på varför just du bör komma ifråga för att stipendium.
  3. Intyg från universitet/högskola om hittills genomförda studier (120 poäng)

Särskilt formulär för stipendieansökan ska användas.

Ansökningsformulär för stipendium ur Wifstavarfs AB:s stipendiefond, läsåret 2017/2018.

Wifstavarfs AB:s stipendiefond, läsåret 2016/2017.

Kontaktinformation:
Ordförande: Mikael Ferm, telefon: 063-14 75 53

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)