Pedagogiska hörselvården

Pedagogiska hörselvården arbetar med barn, ungdomar och vuxna med hörselskador/dövhet. Här finns kunskapen om:

  • Text- och bildtelefoni
  • Akustik och ljudmiljö
  • Tinnitus/Menière
  • Skoltekniska hjälpmedel
  • Arbetstekniska hjälpmedel
  • Teckenspråk och Tecken som stöd (TSS)
  • Psykosociala konsekvenser

Vid behov görs även hembesök, arbetsplatsbesök, besök i förskola/skola och information/undervisning till skolor, arbetsplatser med mera.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN