Patientinformation

Här finns patientinformation för asylsökande om hälso- sjuk- och tandvård inom Region Jämtland Härjedalen

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)