Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Anmälan Abstract


Dags att lämna in abstract till Norrlandstingens forskningskonferens

Norrsken

Den 24-25 augusti 2017 är landstinget i Västerbotten värd för norrlandstingens forskningskonferens. Konferensen kommer att hållas vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Årets konferens har fokus på Klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen. Syftet är att lyfta fram forskning som bedrivs i norra regionen kopplad till nationell och internationell forskning.

Konferensen vänder sig till medarbetare med anknytning till landstingen/regionen i norra Sverige och som vill förmedla och ta del av forskningsresultat. Konferensen kan också vara ett tillfälle för dig som önskar knyta nya kontakter.

För dig som fått forskningsanslag beviljat från landsting/region/universitet i norra sjukvårdsregionen eller från annan anslagsgivare, är konferensen ett tillfälle att återföra resultaten av din forskning. Det är inget som hindrar att du presenterar projekt som du tidigare redovisat i andra sammanhang.

Välkommen att lämna in ditt abstract senast 8 februari 2017.

ANMÄLAN ABSTRACT ÄR NU STÄNGD.

Logotyp Norrlandstingens regionsförbund
Logotyp Landstinget Västernorrland
Logotyp Västerbottens läns landsting
Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Norrbottens läns landsting

Sidansvarig: Göran Larsson, tel: , e-post: .

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-02-09.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 20/09 13:08