Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Regional forskningskonferens

Klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen

 

24-25 augusti 2017, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

SATELLITSYMPOSIUM

Kommer du till den regionala forskningskonferensen "Norrsken" den 24-25 augusti 2017 och arbetar som kliniker/ forskare/ folkhälsostrateg med levnadsvanor?
Kom då redan onsdagen 23 augusti och var med på vårt symposium om levnadsvanor i Norra regionen.

Klicka här för mer information.PDF (pdf, 1.1 MB)

Norrsken

Landstingen i norra sjukvårdsregionen arrangerar gemensamt en forskningskonferens vartannat år som ska rotera mellan orterna. Forskningskonferensen 2017 kommer att hållas vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Syftet med konferensen är att lyfta fram den forskning som bedrivs i regionen kopplad till nationell och internationell forskning. Fokus för konferensen år 2017 är klinisk behandlingsforskning i norra sjukvårdsregionen.

Vi kommer fortlöpande att uppdatera konferensens hemsida.

 

Vänliga hälsningar

Mikael Wiberg, FoU-direktör, Västerbottens läns landsting

 

För ytterligare information kontakta den lokala konferensvärdsgruppen via e-post.

 

Logotyp Norrlandstingens regionsförbund
Logotyp Landstinget Västernorrland
Logotyp Västerbottens läns landsting
Logotyp Region Jämtland Härjedalen
Norrbottens läns landsting

Sidansvarig: Göran Larsson, tel: , e-post: .

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-03-30.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 27/06 21:04