Medicinska biblioteket

Du som är anställd av Region Jämtland Härjedalen, studerar inom ramen för regionens utbildningsansvar eller arbetar inom primärvården är välkommen till oss.

Vi har:

  • Medicinsk litteratur
  • Tillgång till datorer
  • Hjälper till med sökningar, utbildning i databaser referenshantering m. m.

Du finner oss Östersunds sjukhus, plan 1 samt via Medicinska bibliotekets hemsida

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN