Visare Norr

Forskningssamverkan i Norrland för ett VISARE NORR

För 2018 kommer landstingen i Västernorrland och Västerbotten tillsammans med Region Norrbotten samt Region Jämtland Härjedalen att ställa 2,5 miljoner kronor till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen, vartill 100 000 kronor ställs till förfogande för klinisk diabetesforskning.

Sista ansökningsdag är 15 september 2017.

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)