Syskonen Perssons donationsfond

Stipendium från syskonen Perssons donationsfond kan sökas av läkare aktiva vid Östersunds sjukhus

Vad kan du söka projektmedel för?

Stipendium söks för att täcka kostnader gällande medicinsk forskning så som resor och arvoden.

Datum

Sista ansökningsdag för  2018 är 15 september 2017.

Ansökan

Detaljerade anvisningar, kriterium samt ansökningsformulär återfinns  via researchweb: www.researchweb.org/is/jll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

Rubrik

Innehåll

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN