Produktinformation

Här finner du extra information om olika produkter, till exempel förteckningar över vårt grundsortiment.

Vill du veta vid vilka tillfällen produkten kan förskrivas finner du det under Förskrivardirektiv.

Hjälpmedel för personlig medicinsk behandling
Hjälpmedel för personlig vård
Hjälpmedel för förflyttning
Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och lokaler
Hjälpmedel för kommunikation, information och varseblivning
Filmade instruktioner:

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214