Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Stöd och behandling

Hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården har i uppdrag att upptäcka och identifiera våldsutsatta kvinnor, män, flickor, pojkar och queera-personer och ge ett gott medicinskt och psykosocialt omhändertagande.  I och med det kan det hända att du som patient får en fråga om utsatthet för våld i nära relationer trots att du kanske har sökt vård för något annat, exempelvis depression, ångest eller kronisk smärta. Vi tar också emot och ger vård till dig som kommer akut eller planerat till oss med anledning av utsatthet för våld i nära relation.

Du får träffa en läkare som undersöker dig och dina skador. Du erbjuds även samtalsstöd, i första hand med en kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd –och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid. Om det samtalsstödet inte är tillräckligt kan en kontakt med vuxenpsykiatrin vara nästan steg.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och du kan känna förtroende för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

Om du mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din hälsocentral. Där får du en första hjälp i form av rådgivning. Om det stöd du får på din hälsocentral inte är tillräckligt kan du få en kontakt med vuxenpsykiatrin vid sjukhuset vara nästa steg. Det finns inget krav på remiss utan du kan också själv kontakta psykiatrin för rådgivning om egenvård eller för att påtala behov av utökat stöd.

I akuta lägen kan du själv kontakta psykiatrins akutmottagning. Telefonnummer 063-15 32 50.

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin riktar sig till barn och ungdomar och deras familjer och hit kan du vända dig om du är under arton år och blivit utsatt för våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp.  Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri. För mer information se länkmenyn till höger.

Du kan ringa själv till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på telefonnummer 063-15 40 10.

Ungdomsspykiatriska mottagningen (UPM)

Ungdomar och unga vuxna i åldern 16 - 25 år som blivit utsatta för våld i nära relation och/eller sexuella övergrepp kan även vända sig till ungdomspsykiatriska mottagningen (UPM). Det är en öppenvårdsmottagning i samarbete mellan vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin, som ett komplement till dessa verksamheter. Man behöver inte någon remiss utan kan själv ringa till ungdomspsykiatriska mottagningen på telefonnummer 063-15 43 00.

Socialtjänsten

Det är Socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att alla kvinnor, män, flickor, pojkar och queera-personer i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver. För personer utsatta för våld i nära relation finns även Centrum mot våld som stöd till samtliga kommuners socialtjänster i länet. Verksamheten riktar sig till dig som har upplevt/upplever våld i nära relation.

På Centrum mot våld finns socionomer anställda med stor erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor, män, flickor och pojkar. Där kan du få rådgivningssamtal och stöd i din livssituation. Kontaktuppgifter hittar du till höger.

Rådgivning och samtal

Socialtjänsten kan bland annat erbjuda rådgivningssamtal. En socialsekreterare som har sekretess ger dig råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren hjälper dig även med familjerättslig rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnads- och umgängesfrågor. Kontakta kommunens socialförvaltning på din hemort och fråga efter samordnaren mot våld i nära relation.

Ekonomisk hjälp

Saknar du inkomst som till exempel lön, sjukpenning och a-kassa? Eller har du av andra skäl hamnat i ekonomiska svårigheter? Då har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Det prövas individuellt utifrån din situation. Kontakta din socialtjänsten på din hemort.

Tillfällig övernattning

Har du blivit misshandlad - eller är rädd för att bli det och behöver akut hjälp för dig och dina barn? Då kan du få hjälp med tillfällig övernattning genom i första hand socialtjänsten och i vissa fall kvinnojouren. Det finns en social beredskap om du behöver hjälp efter kontorstid. Du når social beredskap via polisen eller SOS Alarm. Se kontaktuppgifter till höger.

Ny bostad

Om du har svårigheter att ordna en ny lägenhet så kan du diskutera frågan med socialsekreteraren.

Kontaktinformation

Vid omedelbar fara, ring 112

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon öppen dygnet runt. Samtalen är gratis och syns inte på telefonräkningen

Telefon: 020-505050

För råd och stöd

Kvinnohälsan

Centrum mot Våld i Jämtlandlänk till annan webbplats

Tillsammans mot våldlänk till annan webbplats

Vid behov av vård och behandling

Kontakta din hälsocentral (se rullist till höger)

Psykiatrins akutmottagning: 063-15 32 50

Barn- och ungdomspsykiatrin: 063-15 40 10

Ungdomspsykiatriska mottagningen: 063-15 43 00

Ring 1177

Centrum mot våld

E-post: centrummotvald@ostersund.se

Gratisnummer till våldsutsatta: 0200-120 145 (numret syns inte på telefonräkningen)

Verksamhetsledare Centrum mot våld: 063-14 32 66

Samordnare våld i nära relationer, Östersund: 063-14 46 97

Samordnare våld i nära relationer, övriga kommuner: 063-14 46 37

Trappan: 063-14 32 00

Du kan också kontakta socialtjänsten i din egen kommun och be att få bli kopplad till samordnaren mot våld i nära relationer.

Polisen: 114 14

Kvinnojouren i Östersund: 063-13 25 00

Brottsofferjouren Östersund: 063‑51 24 00, 073‑801 45 64

Terrafems Juristjour: 020-52 10 10


Sidansvarig: Anna Ebenmark, tel: +4663147632, e-post: anna.ebenmark@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-01-19

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 24/07 00:39