Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd till extremt tandvårdsrädda

Region Jämtland Härjedalen erbjuder stöd till personer med extrem tandvårdsrädsla.

Kontaktinformation

Specialisttandvården
Barbro Grip
Tfn: 063-14 71 10

Det är egentligen inte något nytt, men sedan ett och ett halvt år tillbaka har regionen förbättrat bemanningen och organiserat för hur det genomförs. Bland annat har tandvårdspersonal fått utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), som är en viktig del vid behandling av tandvårdsrädsla. Här finns information om vad stödet innebär och hur du gör för att ansöka om det om du anser dig ha extrem tandvårdsrädsla.  

När räknas man som extremt tandvårdsrädd?
Cirka 50 procent av den vuxna befolkningen uppger att de känner allmänt obehag inför tandläkarbesök. Det kan anses normalt och räknas inte som egentlig tandvårdsrädsla. Gruppen extremt tandvårdsrädda är cirka 5 procent och dit räknas de som undvikit regelbunden tandvård under många års tid.

Hur går behandlingen till?
1.Du som ansöker om stöd måste vara minst 20 år gammal. Antingen kontaktar du folktandvården, en privat tandläkare eller annan vårdgivare som i sin tur skickar en remiss till specialisttandvården med begäran om att du ska få hjälp med din rädsla. Men du — eller dina anhöriga — kan även kontakta teamet för tandvårdsrädda direkt. Teamet håller till på Specialisttandvården, Östersunds sjukhus.

2. Du kallas till ett första möte. Då tas en översiktsröntgen. Du får veta hur dina tänder ser ut och hur vi kan hjälpa dig.  
3. Sedan lämnas en ansökan till landstingets beställarenhet för godkännande. Om beställarenheten bedömer att du har rätt till hjälpen skriver vi ett avtal om behandlingen med dig.  
4. I stödet ingår vanligtvis en timmes behandling åt gången vid 6-8 tillfällen. Då tränar vi och hjälper dig att komma över rädslan med hjälp av KBT. Det stöd vi kan ge består alltså inte främst av regelrätt tandvård. Det kan ingå vissa moment, till exempel att skrapa tandsten för att patienten ska få vänja sig vid instrumenten. Men i grund och botten är det snarare behandling av fobierna bakom rädslorna vi fokuserar på, vilket KBT-metoden visat sig ge goda och snabba resultat vid.

Målet är att du ska kunna få fortsatt tandvård under så normala former som möjligt. När behandlingen hos specialisttandvården är färdig får du ett informationsblad, som beskriver för dig och din tandläkare vad som behövs för att du ska klara av det. Du väljer själv vilken tandläkare som ska färdigbehandla dig och om du vill kan vi hjälpa dig att förmedla kontakten.

5. Du klarar av att gå regelbundet till tandläkare. Efter cirka ett år följer vi upp hur det går för dig.

Vad kostar behandlingen?
Det kostar 300 kronor per gång, patientavgift som  innefattas i den öppna sjukvårdens högkostnadskort. En viss del av ditt behov av tandvård kan åtgärdas i samband med behandlingen av fobierna, men en del kommer att kvarstå även efteråt. Den delen betalar du som patienten enligt normal tandvårdstaxa. Tanken är nämligen att specialisttandvården ska hantera rädslan och att patienten sedan slussas till en ordinarie vårdgivare för själva tandvården.  

Vid frågor, kontakta:
Barbro Grip, specialisttandvården, tfn: 063-14 71 10.

Sidansvarig: Kristin Gahnström Jonsson, tel: +4663147514, e-post: kristin.gahnstrom.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-10-07

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 29/05 13:21