Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Policy och regelverk

Hjälpmedelscentralen har i uppdrag att försörja hela länet med hjälpmedel utifrån behov. Verksamheten styrs av Gemensamma nämnden och dess beredningsgrupp. Mer information om nämnden och beredningsgruppen finns i vänstermenyn.

Länet har en gemensam hjälpmedelspolicylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den nu gällande policyn antogs 2007, och en revidering påbörjas under 2015.

Hjälpmedelsverksamheten har en överenskommelse med länets kommuner där hyres- och försäljningsvillkor regleras. Den aktuella MPT-överenskommelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster gäller 2017-2018.

Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner har tecknat ett avtal som reglerar arbetsterapeut- och sjukgymnastinsatser. I avtalet finns också ett avsnitt gällande hjälpmedel. Avtalet finns publicerat på www.jll.se/samverkanöppnas i nytt fönster under sakområde 4.11.

Nationellt finns ett riksavtal för utomlänsvård som reglerar hjälpmedel. Avtalet finns på Sveriges kommuner och landstings hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Avtalet är ursprungligen från 2011 men gäller i reviderad form från 2015-01-01.

Gemensamma nämnden beslutade i början av 2015 om definitioner av hjälpmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, samt en reglering av hjälpmedel inklusive grundutrustninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Denna sammanställning ska användas vid bedömning om ett hjälpmedel t ex är av personlig eller arbetsteknisk art, eller om det tillhör den grundutrustning som ska finnas på enheten.

Sidansvarig:Sara Häggström, tel: +4663153829, e-post: sara.haggstrom@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-20.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 21/07 20:31