Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Att välja vårdgivare

Val av vård i annat landsting eller region

Möjligheten att välja vård i annat landsting eller annan region styrs av Patientlagen och de remissregler som gäller i respektive landsting eller region. Mer om detta finns att läsa på 1177 Vårdguidens webbplats, 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdvalet har inget att göra med Vårdgarantin
Möjligheten att själv välja vård på annan ort har inget att göra med vårdgarantin. Det innebär att en patient som fått tid för behandling inom vårdgarantins tidsgränser i sitt eget landsting eller region har rätt att välja att få sin behandling utförd av annan vårdgivare, men patienten får då betala resa, boende och andra kringkostnader själv.

Val av vård i annat land

Du kan få ersättning om du får vård i ett annat EU/EES-land eller Schweiz samt Turkiet som du har planerat sedan tidigare. Det kan till exempel vara om du gör en behandling eller operation i ett annat land.

Det finns flera olika alternativ för svenskar att få planerad vård med offentlig finansiering i ett annat EU/EES-land:

 • Landstinget kan remittera patienten och står då för kostnaden.

Du kan också få ersättning för planerad vård via Försäkringskassan  om

 • du får vården i ett EU/EES-land. Speciella regler gäller för Schweiz och Turkiet, ring Försäkringskassan om du vill veta mer.
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmännas försorg i Sverige
 • du har ett medicinskt behov av vården.
 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om du bor eller arbetar här eller om Sverige är behörig medlemsstat för dig. Det finns några undantag från regeln.

Du kan få ett besked innan du åker eller ersättning i efterhand

Du kan söka ersättning hos Försäkringskassan  på 3 olika sätt beroende på vilken situation du är i. Läs mer på det som stämmer bäst för dig på Försäkringkassans hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Om väntetiden är för lång i Sverige kan du få ett intyg med dig som gör att du bara betalar patientavgiften i vårdlandet - det kallas förhandstillstånd. Det är landstinget som avgör vilken väntetid som är försvarbar för olika behandlingar.
 • Besked innan du åker – förhandsbesked. På förhandsbesked står det hur mycket pengar du kan få för vården. Du betalar vårdgivaren i det andra landet och ansöker om ersättning i efterhand. Huvudregeln är att du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom din vanliga patientavgift. Men du kan som mest få vad vården skulle ha kostat i ditt landsting. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden själv.
 • Om du inte kan vänta på förhandstillstånd eller förhandsbesked eller redan har fått vården kan du få ersättning i efterhand - det kallas ersättning i efterhand. Huvudregeln är även då att du får ersättning för hela vårdkostnaden förutom din vanliga patientavgift. Men du kan som mest få vad vården skulle ha kostat i ditt landsting. Det innebär att om vården är dyrare i vårdlandet än vad den är i ditt landsting betalar du mellanskillnaden själv.

Särskilda regler för gränsarbetare med flera

Särskilda regler om socialförsäkringen gäller för dig som

 • är gränsarbetare (arbetar i ett medlemsland men bor i ett annat dit du åker minst en gång i veckan).
 • arbetar som anställd på fartyg.
 • arbetar inom internationell transport eller i flera EU-länder.
 • arbetar vid beskickning eller konsulat.

Om du behöver veta mer om vad som gäller för dig kontaktar du Försäkringskassanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor som rör Region Jämtland Härjedalen, kontakta

Val av vård i annat landsting eller region 
Tfn: 063-14 24 61 eller 063-14 24 74

Val av vård i annat land:
Planerings- och beställarstaben
Tfn: 063-14 77 62

Har du fler frågor kring valmöjligheter i vården inom Sverige?

Besök Försäkringskassans webbplats, www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats.

Du kan också kontakta 1177 Vårdguiden. Besök webbplatsen 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ring telenummer 1177.

Mer information om vårdgarantin finns härlänk till annan webbplats.

Sidansvarig: Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-02-09.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 - EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 26/07 22:28