Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Ersättningsnivåer, villkor m.m. för sjukresor från 1 september 2013

FÄRDSÄTT

VILLKOR

BESTÄLLNING

BIDRAG

UTBETALNING AV BIDRAG

EGEN-AVGIFT *

Tåg och buss

Kallelse från sjukvårdande behandling

Boka själv, tåg kan även bokas av BC Jämtland

Kostnaden för tågbiljett i 2:a klass

Sjukresebidragsblankett fås på mottagning/ reception. Skickas till Länstrafiken**

100 kr

AMBUSS

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs. Övriga i mån av plats.

BC Jämtland.

 

 

100 kr

Taxi

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs.

BC Jämtland.

 

 

100 kr

Privat bil

Kallelse från sjukvårdande behandling

 

1,20 kronor per kilometer.

Sjukresebidragsblankett fås på mottagning/ reception. Skickas till Länstrafiken**

100 kr

Flyg

Intyg på att resan är medicinskt berättigad krävs.

BC Jämtland, alt. boka själv

Kostnaden för reguljär biljett.

Vid egen bokning skicka in biljett/ bokningsbekräftelse och intyg till Länstrafiken**

100 kr

* Högkostnadskydd om 1 600 kr per 12 månadersperiod, spar originalkvitton.
** Senast 1 år efter besöksdatum

OBS: För utomlänsvård krävs dessutom vårdintyg från vårdgivande sjukhus oavsett färdsätt.

Sidansvarig: Örjan Strömkvist, tel: +4663154462, e-post: orjan.stromqvist@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-11-11.

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 26/06 09:04