Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Din journal

Reglerna som styr din journal finns i patientdatalagen. Syftet med lagen är att tillgodose patientsäkerheten och att skydda känsliga uppgifter.

Patientdatalagen gör det möjligt för behörig personal att ta del av din journal oberoende av var du söker vård. Det bidrar till att ge en mer heltäckande bild av vården du har fått tidigare, och gör därmed att vårdpersonalen som vårdar dig just nu får bättre förutsättningar att kunna ge god och säker vård.

Vad står det i din journal

När du besöker landstinget som patient registreras uppgifter om dig i en journal. Journalen innehåller bland annat uppgifter om besök, diagnoser, undersökningar och åtgärder.

Journalen tillhör landstinget men du kan begära att få ta del av den. Förstår du inte det som står i journalen kan du be vårdpersonalen förklara det för dig. Om du har en avvikande mening eller anser att en uppgift är oriktig kan du begära att det antecknas i journalen.

Din journal är i första hand ett stöd för att den som arbetar i vården ska kunna ge en god och säker vård. Det är bara du själv och den personal som vårdar dig som har rätt att läsa din journal. Alla uppgifter skyddas för obehörig insyn och spridning.

En gemensam journal för alla dina uppgifter

I Jämtlands läns landsting finns numera en patientjournal som är gemensam för hela landstinget. Tidigare var journalen uppdelad, och olika vårdenheter kunde inte lätt ta del av varandras information.

Att bara ha en journal betyder att uppgifterna som registreras kan läsas av personal oavsett var du söker vård inom Jämtlands läns landsting. Syftet är att få en mer samlad bild av dina vårdbehov och att behörig vårdpersonalen kan ta del av dina patientuppgifter där det behövs. Allt för att ge dig bästa möjliga vård. Du ska även slippa upprepa din vårdhistoria vid varje nytt besök i landstinget.

Journal på nätet

Länk till informationssida om Journal på nätet.länk till annan webbplats

En sammanhållen journalföring för alla dina uppgifter

I Jämtlands läns landsting tillämpas sammanhållen journalföring. Det  betyder att uppgifterna som registreras kan läsas av personal oavsett var du söker vård inom Jämtlands läns landsting. Syftet är att få en samlad bild av dina vårdbehov och att behörig vårdpersonal  kan ta del av dina patientuppgifter där det behövs.

Från och med september 2012 är landstinget anslutet till en IT-lösning som kallas nationell patientöversikt. Det innebär att det tekniskt blir möjligt att ta del av en patients journal även om vården söks utanför det egna landstinget. Alla landsting kommer att bli anslutna till nationell patientöversikt under 2012. När det gäller kommunerna i länet kommer de att kunna läsa landstingets journaler från och med november 2012.

Broschyr: Nya möjligheter för vården att få ta del av dina uppgifter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ditt samtycke och vårdpersonals behörighet

För att vårdpersonalen från exempelvis ett annat landsting eller sjukhus ska få titta i din journal, ska du tillfrågas och ge samtycke. Du kan motsätta dig att vårdpersonal får ta del av information. Ett ytterligare krav är att vårdpersonalen har del av din vård och att uppgifterna förväntas ha betydelse för vården.

Varje gång någon tar del av din journal registreras det. Det betyder att det i efterhand går att spåra via så kallad logg om någon läst din journal. Landstingen är skyldiga att kontrollera vem som tagit del av dina journaluppgifter. Du har rätt att ta del av den här informationen.

Inom hälso- och sjukvården råder sekretess för uppgifter som gäller hälsotillstånd och andra personliga uppgifter. Alla som arbetar inom landstingets hälso- och sjukvård har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Spärr av uppgifter

Från den 1 september 2012 är det möjligt att spärra uppgifter i journaler. Tidigare satte Jämtlands läns landsting sekretessmarkering i patientjournalen. Dessa sekretessmarkeringar tas nu bort. Det är patienten som bestämmer om informationen i journalen ska spärras för läsning av andra vårdgivare. För att spärra journal krävs skriftlig anmälan. Prata med vårdpersonal om du vill spärra din journal. Vårdnadshavare har inte rätt att spärra uppgifter om sina barn.

Sidansvarig:Gun Råberg Kjellerstrand, tel: +4663147737, e-post: gun.kjellerstrand@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2015-09-07.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 24/07 14:40