Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Om Folkhälsocentrum

Folkhälsa - Region Jämtland Härjedalens nav för folkhälsoarbete i länet
Från och med den 1 januari 2016 är Folkhälsocentrum en del i Utvecklingsenheten

Det yttersta målet med Folkhälsas arbete är att bidra till en God hälsa och positiv livsmiljö för alla medborgare. Styrande är  det nationella folkhälsomålet som uttrycks i elva målområden.

Uppdragsbeskrivning:

  • Ansvarar för att informera, utbilda, implementera samt i övrigt stödja primär- och länssjukvård i det sjukdomsförebyggande arbetet
  • Synliggör befolkningens hälsosituation samt identifiera framgångsfaktorer för att bidra till god hälsa (Hälsodata: HPLV, Hälsosamtal i skolan samt ev ytterligare)
  • Bidrar till ökade förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla, bland annat genom att skapa förutsättningar för kommuner, frivilligorganisationer, företag m fl att delta i arbetet (t ex genom samverkan i behovsanalyser, konkret stöd utifrån åtgärder från Folkhälsopolicyn mm)
  • Sprider kunskap om samt stimulerar medborgare så att de av egen kraft utvecklar "friskfaktorer"

Urval av Folkhälsocentrums insatsresultat för 2014 hittar du HÄRPDF (pdf, 225.2 kB)

Hör av er!
Jobbar ni inom primär- eller sjukvården? Har ni frågor, idéer eller rent av behöver hjälp och stöttning i ert hälsofrämjande arbete. Kontakta oss på: folkhalsa@regionjh.se

Arbetets utgångspunkt är att befolkningens hälsa utgör en av de viktigaste hörnpelarna för länets tillväxt. Därför är samverkan med er och andra som kan och vill, bidra till god hälsa en given metod.
Väl mött!  

Sidansvarig:Anna Swanson Danielsson, tel: +4663147564, e-post: anna.swanson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-01-11.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 29/05 13:23