Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

HFS - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Det hälsofrämjande nätverket

Sedan 1997 är landstinget medlem i det nationella nätverket HFS, Hälsofrämjande sjukvård. Ett ideellt idéburet nätverk som har till uppgift att utveckla hälso- och sjukvården till ett mer hälsofrämjande och helhetsorienterat synsätt. Genom att bland annat stödja det interna utvecklingsarbetet. Samt att vara med i den offentliga diskussionen.
Förutom vår organisation är 27 medlemsorganisationer med, med sammanlagt 60 medlemssjukhus (april 2009). Och hela utvecklingsprocessen går ut på att bland annat att kunna lära sig av varandra. Att tillsammans med andra landsting utveckla det hälsofrämjande arbetet samt att, i den mån det går, utveckla liknande hälsofrämjande metoder i de flesta landsting.  

Vad betyder detta för Region Jämtland Härjedalen?
Det betyder att tack vare HFS får organisationen tillgång till en bred erfarenhet, kunskap och samarbetspartners inom det hälsofrämjande arbetet. Det kan innebära att arbetet med att utveckla det hälsofrämjande metoderna kan gå lite snabbare. Det vinner alla på.  

Vem jobbar för HFS inom vår region?
Nätverket styrs av ett presidium bestående av en representant per organisation. Region Jämtland Härjedalens representant heter Carsten Dencker, Landstingsöverläkare. Varje medlemsorganisation har också en processledare som jobbar för att införliva ett hälsofrämjande synsätt i den befintliga verksamheten. Inom vår region heter processledaren Anna Swanson Danielsson, Utvecklingsenheten. 
Inom organisationen finns även ett antal personer som deltar i HFS temagrupper. Se under För personal.  

På vilket sätt jobbar HFS?
Inom HFS finns i dagsläget ett antal temagrupper. Temagrupperna har bland annat till uppgift att driva utvecklingen inom specifika områden och arbetsgrupperna att ta fram nätverksgemensamma "verktyg".

HFS är även en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals & health services som initierades av WHO 1993.  

Var kan jag läsa mer om HFS och dess arbete?
HFS har en hemsida, adressen är: www.hfsnatverket.selänk till annan webbplats   

Kontakt:
Carsten Dencker
Landstingsöverläkare
Region Jämtland Härjedalen                         
Tel: 063-15 75 34
E-mail: carsten.dencker@regionjh.se

Anna Swanson Danielsson
Processledare/kommunikatör
Utvecklingsenheten Region Jämtland Härjedalen
Tel: 063-14 75 64                                   
E-mail: anna.swanson@regionjh.se

Sidansvarig:Anna Swanson Danielsson, tel: +4663147564, e-post: anna.swanson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-12-13.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 29/05 13:17