Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

2012 års utvecklingsuppdrag

Den 13 mars 2013 presenterade projektledarna för respektive utvecklingsuppdrag, resultat och erfarenheter. I Hörsalen på Östersunds sjukhus under namnet På spaning efter goda exempel. Här nedan finns en presentation av 2012 års utvecklingsuppdrag med presentation från På spaning dagen samt kontaktuppgift till respektive processledare.
Dagen filmades även in och kommer också att läggas ut på sidan inom kort.

-----------------

Hälsosam Ström (Utsedd till Årets utvecklingsuppdrag 2012!)
Strömsunds hälsocentral

Syftar till att lokalt implementera ett arbetssätt för att möta rekommendationerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för att påverka interventionsgruppen till positiva levnadsvaneförändringar. Utveckla samverkansformer inom folkhälsoområdet mellan primärvård, arbetsförmedling, försäkringskassan samt andra aktörer i kommunen. Utveckla en organisatorisk form för kontinuerlig kvalitetssäkring och utvärdering av metoder och resultat.
PresentationPDF (pdf, 1 MB)
Kontakt: Rita Sjöström

-----------------

5F — Fit for fighting for fitness (Utsedd till ett bra utvecklingsuppdrag 2012!)
Järpens hälsocentral

Är ett projekt som bland annat syftar till att identifiera lokala organisatoriska hinder och möjligheter vid användning av de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder och pröva ett arbetssätt med utvidgad hälsoundersökning/screeningformulär. Detta för att identifiera en effektiv organisationsform för sjukdomsförebyggande åtgärder samt hitta former för att identifiera och intervenera personer med ohälsosamma levnadsvanor.
PresentationPDF (pdf, 3.8 MB)
Kontakt: Lars Carle

-----------------

Friskare i Offerdal
Offerdals hälsocentral, Ekonomisk förening

Är ett utvecklingsuppdrag som syftar till att göra fler i befolkningen medvetna om riskfaktorer och friskfaktorer för att de ska ges större möjligheter att ta ansvar för sin hälsa. Vilket i förlängningen förväntas minska behovet av sjukvård. Med Hälsokurvan som utgångspunkt avser man att alla i Offerdal som fyller 35, 40 år samt deras make/maka/sambo genomgå hälsoprofil och vid behov erbjuda stöd.
PresentationPDF (pdf, 1.6 MB)
Kontakt: Agneta Bäckman (mail)

-----------------

Folkhälsoarbete riktat mot individer med hypertoni
Odensala hälsocentral
Projektet har som sina syften att förbättra behandlingen av hypertonipatienter, både farmakologiskt som icke-farmakologiskt. Tidigt upptäcka patienter med diabetes eller förstadier till diabetes "pre-diabetes". Systematiskt utnyttja livsstilssamtal och genomföra interventioner kring adekvata levnadsvanor bl a genom att skapa en kostnadseffektiv distriktssköterskeledd mottagning för en mycket stor patientgrupp inom primärvården.
PresentationPDF (pdf, 632.9 kB)
Kontakt: Mikael Lilja (mail)

-----------------

Samsyn — hälsa och välbefinnande hos barn från andra kulturer
Familjecentralen Dunderklumpen i Strömsund

Projektet syftar till att förbättra föräldrars kunskap om barns hälsa och välbefinnande och att därmed förebygga framtida sjukdom hos barn från andra kulturer. Projektet genomförs genom gruppvisa samt vid behov enskilda insatser kring barns normala utveckling, behov av vaccinationer, medverkan i förskola och språkkunskap.
PresentationPDF (pdf, 684.8 kB)
Kontakt: Annelie pettersson

-----------------

Åre´s hälsokoll
Åre hälsocentral

Syftar till att utgöra en grund till ett långsiktigt arbete med att stimulera Åre´s befolkning till hälsosamma levnadsvanor. Metoden man avser att använda är att erbjuda lättillgänglig möjlighet till egenkontroll av hälsa/levnadsvanor samt regelbundet kalla till "Hälsokoll" vid 55 och 65 års ålder av listade personer som inte är under behandling. Med detta åstadkoms tidig upptäckt av tecken på ohälsa och/eller mindre bra levnadsvanor som kan leda till ohälsa. Vid tecken på osunda levnadsvanor och/eller ohälsa erbjuds patienten stöd och hjälp till förändring.
PresentationPDF (pdf, 1005.5 kB)
Kontakt: Birgitta Berge (mail)

-----------------

Friskare i Lugnvik
Lugnvik hälsocentral

Är ett projekt där man avser att dels via en enkät skapa en fördjupad diskussion under läkarbesöket om livsstilens inverkan på hälsan, dels nå fler rökare och kunna motivera dem till rökstopp. Därutöver avser man kalla alla 50-åringar och erbjuda dessa en uppföljning av sin hälsa och livsstil som utgångspunkt för livsstilsförändring när så är påkallat.
PresentationPDF (pdf, 289.5 kB)
Kontakt: Olov Englund (mail)

-----------------

Nedan följer presentationerna som Ronny Weylandt, chef på Folkhälsocentrum,  Thomas Ljung, Vetenskaplig handledare FoU, JLL visade. Samt Sara Adelhults utvärdering.

På spaningPDF (pdf, 971.4 kB) - Ronny Weylandt
Kontakt: 076-806 05 56 Mail: Ronny Weylandt

Potential i förbättrade levnadsvanor PDF (pdf, 1.2 MB)- Thomas Ljung
Kontakt: mail Thomas    

Framgångsfaktorer och fallgropar - UtvärderingPDF (pdf, 219.7 kB) - Sara Adelhult

Sidansvarig:Anna Swanson Danielsson, tel: +4663147564, e-post: anna.swanson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2013-05-07.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 28/05 10:24