Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll

Tobaksfri region

Region Jämtland Härjedalens grundläggande värdering.

Tobaksbruket utgör ett av de allvarligaste - och förebyggbara - hoten mot folkhälsan. För att uppfattas som trovärdigt ska regionen därför verka för tobaksfrihet. Policyn innebär en förändringsprocess fram mot en ovan beskriven vision.

En tydlig policy har, som del i regionens folkhälsoansvar, en begränsande effekt på länsbefolkningens tobaksvanor. Policyn ska därför harmoniera med den hos övriga aktörer i länet.

Policyn är en del av regionens övergripande personalpolitiska policy avseende dels personalens roll som förebild för patienter, medarbetare och befolkning i stort, dels arbetsgivaransvaret för en hälsofrämjande personalvård.

Policyn är också en del i den utåtriktade hälso- och sjukvårdsverksamheten genom personalens kompetens att uppmärksamma tobaksbruket som sjukdomsalstrare och att ge råd och avvänjningsstöd.

Tobaksfrågan utgör ett viktigt pilotområde för regionens utarbetande av "hälsoprocesser".

LÄS MER . . .
Tobaksfritt landsting i Jämtlands län fram till 2010PDF (pdf, 25.2 kB)
Bakgrund och vision

En policy för folkhälsa i Jämtlands länPDF (pdf, 5.3 kB)
Förtydligande till bakgrund och vision

Varför är snusning också ett problem?PDF (pdf, 11.1 kB)
Kompletterande synpunkter till policyn

Sidansvarig:Eva Jonsson, tel: +4663142459, e-post: ewa.jonsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2014-12-22.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 29/05 13:28