Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll
Foto: KWG

Sexuell hälsa är ett brett begrepp och lika viktig för den enskildas hälsa som alla de andra levnadsvanorna.

I länet ökar antalet personer betydligt under turistsäsongerna. Stor andel av studenterna på universitet kommer från andra delar av landet. Mottagandet av nyanlända har ökat betydligt. Faktorer måste beaktas i arbetet.

Länet har alltid legat högt vad gäller diagnostiserad klamydiainfektion men 2016 skedde det ett positivt trendbrott! Från att ha haft flest fall i landet har nu tre andra län passerat länet. Klamydiaprovtagningen är hög men för övriga hiv/STI (sexuellt överförbara infektioner) är den väsentligt lägre.

Antal diagnostiserade klamydiainfektioner i länet 2016 var 496 stycken vilket motsvarar 389 stycken/100 000 invånare jmf med totalt i Sverige 368 stycken/100 000 invånare.

Övergripande Handlingsplan för Region Jämtland Härjedalen gällande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 2017-2021  Se HÄRPDF (pdf, 544.8 kB)

 

------------------------------------------------------------------

Ovanligt få klamydiafall i Jämtland under 2016

ÖP 6 febr: Under 2016 råkade 123 personer färre än året innan ut för klamydia i länet. Minskningen följer hur utvecklingen ser ut i hela landet, men länet ligger fortfarande illa till sett till övriga län.
Läs hela reportaget HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------------------------------------------------------------

Nu blir det enklare att klamydiatesta sig

Fler jämtar och härjedalingar som har haft oskyddat sex ska vilja testa sig – det är förhoppningen nu när Region Jämtland Härjedalen kan erbjuda klamydiatest via nätet.
Trots att klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen som regleras av smittskyddslagen, så är det långt ifrån alla som testar sig om de har haft oskyddat sex.

Mer om klamydia och provtagning finns att läsa på: 
1177.se/jamtland-harjedalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.zmittskyddet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hela pressmeddelandet från 22 november 2016 HÄRPDF (pdf, 132 kB)

 

------------------------------------------------------------------

Vården missar insatser för män som har sex med män

Män som har sex med män har inte tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra. En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att hälso- och sjukvården fortfarande ofta missar tillfällen att erbjuda exempelvis testning för könssjukdomar. Det finns stora skillnader mellan storstäderna och övriga landet.
Läs mer HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------------------------------------------------------------

Koll på soclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster- En webbplats som vänder sig till barn och utgår från deras rättigheter och möjligheter till stöd från socialtjänsten.

------------------------------------------------------------------


Hiv uppdated

Ytterligare en sida som är bra för att uppdatera sina kunskaper om hiv: www.hivupdated.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

------------------------------------------------------------------

Våld i nära realtion är ett brott. Alla människor har rätt att leva i trygghet och frihet utan att känna rädsla att utsättas för våld och andra övergrepp. Om du är utsatt för kränkning, hot och eller våld - tveka inte att ta kontakt. Läs mer under www.tillsammansmotvåld.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

-----------------------------------------------------------------

RFSU och Weekday har i unikt samarbete kommit på vad den femte fickan i jeansen är till för, från och med nu är det en kondomficka.

"BE CAREFREE, NOT CARELESS, ALWAYS KEEP A CONDOM IN YOUR 5th POCKET"
Se filmen HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Varannan ung vuxen använder "kådis" med ny partner - männen är de som oftast har kondomen redo

Att använda kondom vid samlag med ny partner är svenskarna bra på, och de yngre är bättre än de äldre. Bland unga vuxna mellan 21 och 35 år använder hälften kådisen när de har en ny partner, det visar Kådiskollen 2013 från RFSU. Männen är de som är allra bäst på att ta initiativ till kondomanvändandet, tre av tio anger att de oftast är den som plockar fram kondomen och lika många menar att de alltid har en kondom tillgänglig.
Läs mer på RFSUs hemsida HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer information kan du också läsa på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

Karin Wåhlén Götzmann Distriktsköterska,
Samordnareför trygg och säker sexualitet, Enheten för Folkhälsan
Tel: 063-147617, 070-278 94 60
E-post: karin.wahlen.gotzmann@regiojh.se

Sidansvarig: Karin Wåhlén Götzmann, tel: +4663147617, e-post: karin.wahlen.gotzmann@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-05-16

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
Genvägar
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 25/05 22:12