Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss

Du är här:

Innehåll

Hälsosamtal i skolan

I Jämtlands län erbjuder skolsköterskorna barn och unga i förskoleklassen, årskurs 4, 7 och gymnasiet ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är en intervention och ett unikt tillfälle att få kunskap om hur eleverna mår och ser på sitt liv samt en möjlighet att få information om barns hälsa på gruppnivå.

Svaren på hälsofrågorna registreras av skolsköterskan i en databas. Genom de standardiserade hälsofrågorna är det möjligt att följa hälsoutvecklingen hos skolbarn på klass-, skol-, kommun- och länsnivå. Databasen ger goda förutsättningar att synliggöra utvecklingsområden vilket ger möjlighet att förbättra barns hälsa och livsvillkor i Jämtlands län.

Modellen med hälsofrågorna startades av landstinget Västernorrland i samarbete med skolsköterskor. Hälsofrågorna används idag i hela norra regionen; Västernorrland, Jämtland, Norrbotten och Västerbotten. Region Jämtland Härjedalen ansvarar för länets databas samt för utbildning och utveckling av hälsofrågorna.

Enkätunderlag läsåret 2016/2017

Kontaktperson
Eva Söderberg
Folkhälsosamordnare
Utvecklingsenheten
Tel: 063-14 24 35
E-mail: eva.soderberg@regionjh.se

Sidansvarig:Helene Olsson Sandal, tel: , e-post: helene.olsson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2017-05-11.

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext · 4.2.2 · 30/05 11:03