Foto med utsikt och Region Jämtland Härjedalens logotyp
Folkhälsa, sjukvård och tandvård
Politik och insyn
Jobb och utbildning
Kultur
Forskning och utveckling
Om oss
Innehåll
Foto: Mikael Svensson/bildarkivet.se

Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort.

Att vara regelbundet fysiskt aktiv påverkar vår hälsa positivt på många olika sätt. Rekommendationen lyder att vuxna individer bör var vara fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om aktiviteten är högintensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet.

Ett 30-tal olika sjukdomar kan förebyggas eller behandlas med fysisk aktivitet. Bland annat diabetes, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Mer om det finns att läsa i FYSS - Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.


Under rubriken Fysisk aktivitet finns ett urval av aktuella områden som Folkhälsocentrum jobbar med just nu. Samt viss fakta och hänvisningar till andra hemsidor.

Mer information kan du också läsa på Sjukvårdsrådgivningens hemsida www.1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktinformation

Anna Nilsson
Sjukgymnast, FaR-samordnare
Utvecklingsenheten
Tel: 063-14 75 73

Sidansvarig: Marie Eriksson, tel: , e-post: marie.15.eriksson@regionjh.se.

Hittar du fel eller har synpunkter på innehållet, meddela

Senast uppdaterad 2016-12-09

Gå direkt till...

E-tjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägvisarenöppnas i nytt fönster
ISO 14001 -  EMAS
1177 Vårdguiden
Logga in på 1177 Vårdguiden
Våra E-tjänster
LEVNADSVANOR - Testa dina här!
Ladda ner HPV-appen
Upptäck stroke i tid. Gör AKUT-testet på strokekampanjen.se nu!
Din nya ungdomsmottagning - umo.se
Mobilisering mot droger

Region Jämtland Härjedalen

Box 654

831 27 Östersund

Tel: 063-15 30 00

jllwwwext2 · 4.2.2 · 26/05 22:56